Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Karhuvuoren koulun järjestyssäännöt

Säännöt on laadittu sitä varten, että koulu olisi turvallinen ja viihtyisä paikka häiriöttömälle tietojen ja taitojen kartuttamiselle ja harjoittelulle.

Oppilaan tulee:

 • Käyttäytyä ystävällisesti ja oikeudenmukaisesti toisia kohtaan
 • Olla auttavainen
 • Pitää koulun tilat ja ympäristö siistinä
 • Huolehtia omasta ja yhteisestä omaisuudesta
 • Olla koskematta toisen omaan

Järjestyssääntöjen lisäksi tulee noudattaa

 • Lakeja, asetuksia ja muita säädöksiä
 • Kouluviranomaisten antamia ohjeita

KÄYTTÄYTYMINEN OPPITUNNEILLA

Oppitunnille täytyy saapua ajoissa, tarvittavat työvälineet mukana. Päällysvaatteet jätetään eteisen naulakoihin ja kengät viedään niille varatuille paikoille. Kännyköiden ja viihde-elektroniikan käyttö tunnilla on kielletty. Virvoitusjuomien nauttiminen muulloin kuin välipalavälitunnilla on kielletty.

Tunnilla oppilaan tulee

 • Noudattaa opettajan ohjeita
 • Suorittaa tehtävänsä tunnollisesti
 • Käyttäytyä asiallisesti
 • Siistiä paikkansa ja asettaa tuoli pulpetin alle oppitunnin päätyttyä.

KÄYTTÄYTYMINEN OPPITUNTIEN ULKOPUOLELLA

Välitunnilla:

 • Oppilaat ovat ulkona välituntialueella
 • Reppuja ei kuljeteta yläkerrokseen
 • Koulun alueelta ei poistuta ilman lupaa

Ruokalassa:

 • Päällysvaatteet jätetään eteisen naulakoihin ja päähineet viedään niille varatuille paikoille
 • Oppilaat jonottavat rauhallisesti jakelupisteisiin
 • Jokainen syö oman luokkansa pöydässä hyviä ruokailutapoja noudattaen

Ruokailun jälkeen paikka jätetään siistiksi ja ruokailuvälineet viedään niille varatuille paikoille sekä poistutaan viivyttelemättä välitunnille

MUITA OHJEITA JA TIETOJA

 • Tupakointi kouluaikana, koulun alueella ja koulumatkalla on kielletty.
 • Oppilas saa poistua koulusta kesken päivän vain terveydenhoitajan tai opettajan luvalla.
 • Poissaolosta on tuotava selvitys luokanvalvojalle heti oppilaan palattua kouluun.
 • Jos poissaolo kestää yli kolme vuorokautta, siitä on ilmoitettava koululle.
 • Enintään viiden päivän poissaoloon luvan antaa luokanvalvoja huoltajan anomuksesta.
 • Yli viiden päivän poissaoloon luvan myöntää rehtori. Anomuslomakkeita saa kansliasta.
 • Liikuntatunneilla on oltava liikuntaan sopivat asusteet. On tärkeää, että oppilaalla on vaihtovaatteet.
 • Koulun alue on koulun tontti. Välituntialueen määräävät opettajat erikseen opettajakokouksessa.
 • Koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja retkillä on käyttäydyttävä koulun järjestyssääntöjen mukaisesti.