Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Karhuvuoren koulun järjestyssäännöt

Säännöt on laadittu sitä varten, että koulu olisi turvallinen ja viihtyisä paikka häiriöttömälle tietojen ja taitojen kartuttamiselle ja harjoittelulle.

Oppilaan tulee:

 • Käyttäytyä ystävällisesti ja oikeudenmukaisesti toisia kohtaan
 • Olla auttavainen
 • Pitää koulun tilat ja ympäristö siistinä
 • Huolehtia omasta ja yhteisestä omaisuudesta
 • Olla koskematta toisen omaan

Järjestyssääntöjen lisäksi tulee noudattaa

 • Lakeja, asetuksia ja muita säädöksiä
 • Kouluviranomaisten antamia ohjeita

KÄYTTÄYTYMINEN OPPITUNNEILLA

Oppitunnille täytyy saapua ajoissa, tarvittavat työvälineet mukana. Päällysvaatteet jätetään eteisen naulakoihin ja kengät viedään niille varatuille paikoille. Kännyköiden ja viihde-elektroniikan käyttö tunnilla on kielletty. Virvoitusjuomien nauttiminen muulloin kuin välipalavälitunnilla on kielletty.

Tunnilla oppilaan tulee

 • Noudattaa opettajan ohjeita
 • Suorittaa tehtävänsä tunnollisesti
 • Käyttäytyä asiallisesti
 • Siistiä paikkansa ja asettaa tuoli pulpetin alle oppitunnin päätyttyä.

KÄYTTÄYTYMINEN OPPITUNTIEN ULKOPUOLELLA

Välitunnilla:

 • Oppilaat ovat ulkona välituntialueella
 • Reppuja ei kuljeteta yläkerrokseen
 • Koulun alueelta ei poistuta ilman lupaa

Ruokalassa:

 • Päällysvaatteet jätetään eteisen naulakoihin ja päähineet viedään niille varatuille paikoille
 • Oppilaat jonottavat rauhallisesti jakelupisteisiin
 • Jokainen syö oman luokkansa pöydässä hyviä ruokailutapoja noudattaen

Ruokailun jälkeen paikka jätetään siistiksi ja ruokailuvälineet viedään niille varatuille paikoille sekä poistutaan viivyttelemättä välitunnille

MUITA OHJEITA JA TIETOJA

 • Tupakointi kouluaikana, koulun alueella ja koulumatkalla on kielletty.
 • Oppilas saa poistua koulusta kesken päivän vain terveydenhoitajan tai opettajan luvalla.
 • Poissaolosta on tuotava selvitys luokanvalvojalle heti oppilaan palattua kouluun.
 • Jos poissaolo kestää yli kolme vuorokautta, siitä on ilmoitettava koululle.
 • Enintään viiden päivän poissaoloon luvan antaa luokanvalvoja huoltajan anomuksesta.
 • Yli viiden päivän poissaoloon luvan myöntää rehtori. Anomuslomakkeita saa kansliasta.
 • Liikuntatunneilla on oltava liikuntaan sopivat asusteet. On tärkeää, että oppilaalla on vaihtovaatteet.
 • Koulun alue on koulun tontti. Välituntialueen määräävät opettajat erikseen opettajakokouksessa.
 • Koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja retkillä on käyttäydyttävä koulun järjestyssääntöjen mukaisesti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä