Tukiopetus

Tukiopetus

Tukiopetuksella pyritään eriyttämään opetusta riittävän varhain niin, ettei oppilas jää pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Oppilaalle annetaan tukiopetusta, jos hän on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea. Tuen tarve voi johtua poissaoloista, tilapäisistä oppimisvaikeuksista tai muista syistä.

Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. Tukiopetus voi olla yksittäinen tukitoimi tai osa vahvempaa tukea. Sitä voidaan antaa samanaikaisopetuksena, jolloin oppilaan opetusryhmässä työskentelee kaksi opettajaa samanaikaisesti, tai sen ulkopuolella pienryhmässä tai jopa täysin yksilöllisesti. Myös erilaisia joustavia ryhmittelyjä voidaan käyttää tukiopetuksen toteuttamisessa oppituntien aikana.

Tukiopetus on lyhytkestoista ja periodimaista ja sitä voi tarvittaessa antaa myös joku muu opettaja kuin oppilaan oma opettaja. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta tekee ensisijaisesti opettaja. Opettaja tiedottaa oppilaalle ja huoltajalle tukiopetuksen järjestämisestä ennen sen aloittamista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä