Koulunkäynnin tuki

Oppilashuoltotyö - Mikään asia ei ole liian pieni esille otettavaksi!
Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville, ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Pyrimme tunnistamaan ja puuttumaan ajoissa oppimisvaikeuksiin ja muihin ongelmiin. Pyrimme tarjoamaan tukea ja ohjausta koulunkäyntiin liittyvien fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten vaikeuksien poistamiseksi. 

Seuraamme oppilaiden poissaoloja. Kotkan kaupungissa on luotu yhteiset toimintamallit erilaisia kriisitilanteita ja kiusaamistilanteita ajatellen (nämä ovat opetussuunnitelmamme liitteenä).

Eri asiantuntijoiden ja tukiverkostojen työtä koordinoidaan koulukohtaisessa oppilashuoltotyöryhmässä, johon kuuluu, rehtori, kuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettaja sekä esikoulun edustaja. Ryhmä kokoontuu n. kerran kuukaudessa.

Yksilöllistä oppilashuoltotyötä tehdään moniammatillisessa (mukana tapauskohtaisesti (rehtori), opettaja, huoltajat, koulukuraattori(t), koulupsykologi, terveydenhoitaja sekä sosiaalityöntekijä ja erityisopettaja) yksilöllisessä oppilashuoltotyöryhmässä, joka kokoontuu koululla tarpeen mukaan.

Jokaisella oppilaalla on oikeus ns. kolmiportaiseen tukeen. Oppilashuollolliset toimenpiteet etenevät seuraavasti:

yleinen tuki

 • erilaisia tukimuotoja koulunkäynnin sujumiseksi, lyhytkestoinen tukimuoto, max. muutama kuukausi (yleisimmät tukimuodot: tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus ja ohjaajan palvelut)
 • ns. koulun "yleiset" toimenpiteet (yhteistyössä opettaja, koti - tarvittaessa rehtori, terveydenhoitaja, erityisopettaja)
 • yhteistyö koulun sisällä (opettajat, terveydenhoitaja…)
 • yhteydenotot kotiin
 • (joissain tapauksissa) huoltajien tapaaminen

tehostettu tuki

 • erilaisia tukimuotoja koulunkäynnin sujumiseksi, pitkäkestoisempi tukimuoto
 • yhteistyö koulun sisällä (opettajat, terveydenhoitaja…)
 • yhteydenotot kotiin
 • (joissain tapauksissa) huoltajien tapaaminen
 • (tarpeen vaatiessa) yhteistyö asiantuntijoiden kanssa (perheneuvola, Voimala, lastenpsykiatrinen poliklinikka, psykologi…)

erityinen tuki - henkilökohtainen oppimissuunnitelma

 • opetustoimenjohtajan päätös
 • moniammattillinen työryhmä aina mukana kartoittamassa tukimuotoja
 • huoltajien tapaaminen

Kolmiportaiseen tukeen kuuluvia tukimuotoja voi käyttää sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan täydentävinä.

Myös koti voi pyytää oppilashuoltopalaveria / kolmiportaisen tuen aloittamista ollessaan huolissaan (tai kaivatessaan tukea) lapsensa koulunkäyntiin. Mikään asia ei ole liian pieni esille otettavaksi! Ottakaa tällöin yhteys kouluun, joko kuraattoriin, opettajaan tai rehtoriin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä