Sisäilmatiedotteet

Tiedote henkilöstölle ja huoltajille 14.12.2017

Hakalan koulun sisäilma-asiaa

Hakalan koulun sisäilmaryhmä kokoontui 14.12.2017 koululla. Tiivistysten tarkistusmittaukset on tehty merkkiaineella. Ylläkerran tiivistykset todettiin vähentäneen merkittävästi vuotoilmavirtauksia rakenteista sisäilmaan.

Pohjakerroksen maanvastaisten seinärakenteiden tiivistys todettiin sen sijaan puutteelliseksi ja niiden osalta tiivistyskorjaukset uusitaan 18.12.2017 alkaen. Tiivistysten onnistuminen varmennettaan merkkiainekokeella työn edistyessä.

Osassa luokkia todettiin myös alipaineinen ilmanvaihto, jotka korjataan viipymättä.

Terveyshaitan riskiarvion tehdään ensi viikon (51) alkuun mennessä.

Koulun sisäilmasta on kerätty mikrobinäytteet. Tulokset ja raportti saadaan vuoden 2018 alussa.

Tämän hetken suunnitelman mukaan koulu siirtyy väistötiloihin hiihtoloman 2018 jälkeen. Aikataulusta tiedotetaan sen tarkentuessa.

Muuta

Seuraava sisäilmaryhmän kokous pidetään 9.1.2018 klo 13. Mahdollisessa sisäilmaoireilutilanteessa, kääntykää kouluterveyden tai työterveyden puoleen.

Tiedottaminen

Asiasta tiedotetaan Helmessä sekä esioppilaiden vanhemmille tiedote jaetaan esiopetuksesta.

Mahdollisiin lisäkysymyksiin vastaa terveystarkastaja Risto Karnaattu ja isännöitsijä Sirpa Aalto (etunimi.sukunimi@kotka.fi)

Yhteistyöterveisin

Mari Hirsikallio

rehtori

Tommy Larvi

työsuojelupäällikkö

Tiedote 28.11.2017

Hakalan koulun sisäilma-asiaa

Hakalan koulun sisäilmatilannetta seurataan edelleen. Yläkerran luokkatilojen tiivistyskorjaukset on saatu päätökseen. Tiivistykset tehtiin koulurakennuksen niihin osiin, joissa tutkimuksissa havaittiin vaurioita rakenteissa.

Koulun henkilökunnalla oireilua ei juuri esiinny. Oppilaiden oire-epäilyt, jotka voivat johtua sisäilmasta, ovat sen sijaan lisääntyneet syksyn aikana huolestuttavasti. Valmistuneet tiivistyskorjaukset eivät ole ainakaan vielä vaikuttaneet myönteisesti. Vastaavien toimenpiteiden vaikutuksien seuranta aikana on yleensä n. 6 kk.

Tulevat toimenpiteet Koulun sisäilmasta otetaan mikrobinäytteet 27.-28.11.2017. Näytteet otetaan vähintään 12 tilasta eri puolilta koulua. Näytteenottoajankohdan vuoksi otetaan vertailunäyte myös ulkoilmasta. Näytteenoton tulokset tulevat noin kolmen-neljän viikon kuluttua näytteenottohetkestä. Pitkältä kuulostava aikaa johtuu siitä, että otettuja mikrobinäytteitä joudutaan kasvattamaan ainakin kaksi viikkoa. Sisäilmasta otetut näytteet ovat kuitenkin vain suuntaa antavia.

Tehdyt tiivistykset tullaan tarkistamaan merkkikaasulla ja samalla havaitut puutteet korjataan. Osin rakenteiden monimutkaisuuden vuoksi absoluuttiseen tiiveyteen ei ole mahdollista päästä. Tästä huolimatta tehdyt tiivistykset vähentävät mahdollisia vuotovirtauksia sisäilmaan.

Hakalan koulun moduuliväistötilojen hankinta on käynnissä. Alustavan aikataulun mukaan väistötilat ovat käytössä hiihtoloman 2018 tienoilla.

Oireilutilannetta seurataan edelleen aktiivisesi niin oppilaiden kuin henkilökunnankin osalta.

Saatujen lisäselvitysten jälkeen sisäilmaryhmä arvioi yhdessä työterveyden kanssa terveydellisen riskiarvioinnin ja suosittaa sen mukaisia jatkotoimenpiteitä koulutyön ja koulukiinteistön osalle.

Muuta Seuraava sisäilmaryhmän kokous pidetään 14.12. klo 12.30 tai aiemmin, mikäli tarvetta on. Mahdollisessa sisäilmaoireilutilanteessa, kääntykää kouluterveyden tai työterveyden puoleen.

Tiedottaminen Asiasta tiedotetaan Helmessä. Mahdollisiin lisäkysymyksiin vastaa terveystarkastaja Risto Karnaattu ja isännöitsijä Sirpa Aalto (etunimi.sukunimi@kotka.fi)

Yhteistyöterveisin

Mari Hirsikallio

rehtori

Tommy Larvi

työsuojelupäällikkö

Tiedote 15.11.2017

Hakalan ja Helilän koulut väistötiloihin

Kotkan kaupunki on päättänyt, että sisäilmaongelmista kärsivien Hakalan ja Helilän koulujen oppilaat siirretään väistötiloihin.

Kaupunki on käynnistänyt väistötiloihin tarvittavien parakkien hankinnan ja tavoitteena on, että molempien koulujen kaikki oppilaat siirtyisivät väistötiloihin viimeistään maaliskuun 2018 alkuun mennessä.

Helilän koulun oppilaista kuudesluokkalaiset, noin sata oppilasta, siirtyvät väistöön Karhuvuoren kouluun jo ensi maanantaina, 20. marraskuuta.

Hakalan ja Helilän kaikkien oppilaiden väistö on suunniteltu toteuttavaksi talvella niin, että parakit sijoitetaan koulujen omille tonteille.

Karhulan alueen muista kouluista Rauhalan koulu on jo nyt väistötiloissa parakeissa koulun pihalla ja myös Karhulan koulussa oppilaita on väistössä.

Kotka tarkastelee Karhulan kouluverkkoa ensi vuoden alkupuolella ja silloin haetaan ratkaisuja siihen, missä kiinteistöissä alueella tulevaisuudessa opetusta järjestetään.

Tiedotustilaisuus Helilästä Karhuvuoreen siirtyville

Kaupunki järjestää Helilän koulusta Karhuvuoren kouluun siirtyville kuudesluokkalaisille ja heidän huoltajilleen tiedotusillan Karhuvuoren koulun tiloissa tämän viikon torstaina 16.11. klo 18 alkaen.

Lisätietoja:

toimitilapäällikkö Tero Huusko, p. 040 631 8132

opetustoimenjohtaja Juha Henriksson, p. 05 234 5307

työsuojelupäällikkö Tommy Larvi, p. 040 554 5760

Sisäilmatiedote 5.10.2017

Hakalan koulun sisäilma-asiaa
Hakalan koulun sisäilmatilanteeseen liittyvät korjaustoimenpiteet alkoivat 2.10.2017.

Tulevat toimenpiteet
Korjaustoimenpiteinä tehdään tiivistyskorjauksia, joilla estetään epäpuhtauksien kulkeutuminen rakenteista koulun sisäilmaan.
Korjaustoimet aloitettiin 1.kerroksen länsisiiven luokista. Tiloja korjataan 2 luokkaa kerrallaan ja väistötiloina käytetään musiikki- ja kuvaamataidon luokkia. Korjaustyön kesto on noin 1 viikko / 2 luokkaa. 1.kerroksen käytävät tiivistetään syysloman aikana. Näiden korjaustoimenpiteiden arvioitu valmistumisaika on vuoden 2017 loppuun. Kellarikerroksen korjaustöiden aikataulu ja järjestys sovitaan erikseen 1.kerroksen korjaustöiden etenemisen mukaan.
Korjaustoimenpiteet ovat tällä hetkellä ensiapukorjauksia ja niillä pyritään varmistamaan puhdas sisäilma. Sisäilmaolosuhteita ja mahdollisesti siihen liittyvää oireilua seurataan aktiivisesti korjaustoimenpiteiden aikana.

Muuta
Seuraava sisäilmaryhmän kokous pidetään 14.12. klo 12.30 tai aiemmin, mikäli tarvetta on. Mahdollisessa sisäilmaoireilutilanteessa, kääntykää kouluterveyden tai työterveyden puoleen.

Tiedottaminen
Asiasta tiedotetaan Helmessä. Mahdollisiin lisäkysymyksiin vastaa terveystarkastaja Risto Karnaattu ja isännöitsijä Sirpa Aalto (etunimi.sukunimi@kotka.fi)

Yhteistyöterveisin
Mari Hirsikallio
rehtori
Tommy Larvi
työsuojelupäällikkö
.

Sisäilmatiedote 5.9.2017

Hakalan koulun sisäilma-asiaa

Hakalan koulun moniammatillinen sisäilmaryhmä kokoontui 31.8.2017 Hakalan koululla ja tutustui Insinööristudio Oy:n painesuhteiden mittaustuloksiin sekä keskusteli tulevista toimenpiteistä Hakalan koulukiinteistöön liittyen.

Sisäilmaryhmässä todettiin myös, että kiinteistössä mahdollisesti sisäilmasta johtuvien oireilijoiden määrä on vähäistä. Tästä huolimatta ryhmässä todettiin nopeiden toimenpiteiden olevan tarpeellisia.

Tulevat toimenpiteet

 Koululla on käytössä 6 ilmanpuhdistinta ongelmallisiksi koetuissa tiloissa. Mikäli tarvetta ilmenee, puhdistimia hankitaan lisää

 Tiivistyskorjauksia tullaan tekemään 1-2 luokkahuonetta kerrallaan ja korjaukset aloitetaan 1. kerroksen länsisiivestä. Tiiveys tarkistetaan merkkiainekokein töiden edetessä

 Ilmanvaihto tasapainotetaan. Tällä hetkellä ilmanvaihto toimii kouluaikana suunnitellusti, mutta koulun ollessa tyhjä, ilmanvaihto on alipaineinen.

 Sisäilmaryhmä seuraa oppilaiden ja henkilökunnan oireilutilannetta

Muuta

Seuraava sisäilmaryhmän kokous pidetään 14.12. klo 12.30 tai aiemmin, mikäli tarvetta on. Mahdollisessa sisäilmaoireilutilanteessa, kääntykää kouluterveyden tai työterveyden puoleen.

Tiedottaminen

Asiasta tiedotetaan Helmessä. Mahdollisiin lisäkysymyksiin vastaa terveystarkastaja Risto Karnaattu ja isännöitsijä Sirpa Aalto.

Yhteistyöterveisin

Mari Hirsikallio, Tommy Larvi

rehtori työsuojelupäällikkö

Sisäilmatiedote 11.8.2017

Hakalan koulun sisäilma-asiaa

Sisäilmaryhmä kokoontui viimeksi 8.8.2017 Hakalan koululla ja tutustui Insinööristudio Oy:n toteuttamaan ja esittelemään kuntotutkimusraporttiin.

Kuntotutkimuksesta Osassa koulurakennuksen ja liikuntasalirakennuksen rakenteissa on todettu vaurioita ja kosteudelle herkkiä rakenteita mm. ulkoseinien ja maanvaraisten lattioiden osalta. Ilmanvaihdossa havaittiin myös joitakin pienempiä ylläpitokunnostuksina korjattavia puutteita. Sisätilojen painesuhteet vaikuttavat vuotoilmavirtauksiin rakenteista. Sisätilojen paine-erojen -vaihtelusta tarvitaan tämän vuoksi tietoa myös koulun toiminnalliselta ajalta, sillä vertailutieto kerättiin kesätauon aikana.

Tulevat toimenpiteet

 Kiinteistön sisäilmakorjausten suunnittelu aloitetaan. Suunnitelmaan sisältyy myös nopeasti toteutettavat korjaavat toimenpiteet sisäilmatilanteen parantamiseksi

 Koululle hankitaan 5 ilmanpuhdistinta, jotka ovat käytössä ongelmallisiksi koetuissa tiloja mahdollisimman pian koulutyön alettua. Mikäli tarvetta ilmenee, puhdistimia voidaan hankkia lisää

 Koulun ilmanvaihdon paine-eromittaukset tehdään viikolla 33-35. Mittaus pyritään aloittamaan 14.8. ja mittausjakso kestää 2 viikkoa

Sisäilmaryhmä koordinoin ja seuraa oppilaiden ja henkilökunnan oireilutilannetta sekä tulevia toimenpiteitä. Mahdollisten sisäilmaoire-epäilyjen osalta kannattaa olla yhteydessä kouluterveydenhuoltoon tai työterveyshuoltoon.

Seuraava sisäilmaryhmän kokous pidetään 31.8.2017 klo 10.30 Hakalan koululla

Koulun henkilökunnalle pidetään tiedotustilaisuus koulun sisäilmatilanteesta 4.9.2017 klo 16.00-16.45

Oppilaiden huoltajille pidetään tiedotustilaisuus koulun sisäilmatilanteesta 4.9.2017 klo 17.00-18.00.

Tiedottaminen

Asiasta tiedotetaan Helmessä.

Mahdollisiin lisäkysymyksiin vastaa terveystarkastaja Risto Karnaattu ja isännöitsijä Sirpa Aalto.

Yhteistyöterveisin
Mari Hirsikallio
rehtori

Tommy Larvi
työsuojelupäällikkö

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä