ÄI 11 Tekstien tulkinta 2 (2op)

Moduulin tavoitteet ja sisällöt

Moduulissa syvennetään ja monipuolistetaan taitoja eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Lisäksi syvenetään kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa ja harjaannutaan tuottamaan tekstien tulkintoja sekä puhuen että kirjoittaen.

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan

 • osaa analysoida, tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia tekstejä

 • ymmärtää tekstin tavoitteiden ja kontekstin merkityksen tekstien tulkinnassa

 • osaa esittää ja perustella tulkintansa teksteistä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen.

Keskeiset sisällöt

 • monimuotoisten asia- ja mediatekstien ja fiktiivisten tekstien analyysi ja tulkinnan rakentaminen sekä käsitteiden käyttö

 • erilaisia tapoja tulkita tekstejä

 • tekstin sijoittaminen tilanne- ja kulttuurikontekstiinsa

 • monimuotoisten tekstien tavat rakentaa merkityksiä, esimerkiksi ilmaisutavat ja -muodot sekä rakenteet.

LUETELMAVASTAUS

LUETELMAVASTAUS

LUKUTAIDON KOE SYKSY 2020 I asia- ja mediatekstit

 1. Artikkelin vastakkainasettelut ja puolueettomuus 30 p.

Tutustu Linda Nyholmin artikkeliin (aineisto 2. A), joka käsittelee alkuperäiskansojen oikeuksia.

Aineisto

 1. Artikkeli: Linda Nyholm, Oikeus päättää Intiassa, ohittaako tiikerin suojelu alkuperäiskansojen oikeudet ikiaikaisiin asuinsijoihinsa

2.1. Tee luetelma artikkelissa (aineisto 2. A) esiintyvistä vastakkainasetteluista. Vastauksen sopiva pituus on noin 700 merkkiä. 12 p.

 

2.2. Arvioi artikkelin (aineisto 2. A) puolueettomuutta. Vastauksen sopiva pituus on noin 2 500 merkkiä. 18 p

2.1. (12 p.)

Vastauksessa odotetaan, että kokelas tunnistaa ja nimeää artikkelissa esiintyviä vastakkainasetteluja. Tekstin perusasetelmassa vastakkain on kaksi pohjimmiltaan hyvää mutta ristiriitaista tavoitetta, joiden toteutumista eri osapuolet ajavat. Kriittistä ja kulttuurillista lukutaitoa osoittaa sen huomaaminen, että tekstissä asetetaan vastakkain paitsi konkreettiset osapuolet ja toimijat myös abstraktimmat asiat, kuten arvot ja ihanteet.

MALLIVASTAUS

Tekstissä asetetaan vastakkain seuraavat osapuolet ja toimijat:

 • luonnonsuojelujärjestöt ja adivaseja puolustavat järjestöt
 • Intian hallitus ja kansainväliset järjestöt, kuten YK
 • paikalliset luonnonsuojelijat ja kansainväliset toimijat ja järjestöt
 • kantaväestö ja vähemmistö
 • viranomaiset (oikeuslaitos) ja kansalaiset
 • Intian hallitus ja adivaasit
 • yhteiskunta ja yksilöt
 • viranomaiset ja kansalaisjärjestöt
 • siirtomaavalta ja paikalliset ihmiset
 • tiikerit ja ihmiset.

Vastakkain asetetaan seuraavat arvot ja ihanteet:

 • luonnonsuojelu ja ikivanha elämäntapa
 • kantaväestön oikeudet ja ihmisten oikeudet
 • lainsäädäntö ja käytäntö, maan tapa
 • lain noudattaminen ja lain rikkominen (luvatta asuminen)
 • valtion oikeudet ja yksilön oikeudet (oikeuslaitos – yksilöt)
 • nykyaika ja perinteet.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä