Osa-aikainen erityisopetus

Opetuksen järjestäjän tehtävänä on huolehtia siitä, että jokainen oppilas saa tarvitsemaansa tukea oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä. Tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa yleinen, tehostettu ja erityinen tuki muodostavat asteittain vahvenevan tukirakenteen.

Eräs tuen muoto kolmiportaisessa mallissa on osa-aikainen erityisopetus. Se on oppilaan kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa. Osa-aikaisen erityisopetuksen avulla vahvistetaan oppimisen ja koulunkäynnin perustaitoja sekä ennalta ehkäistään vaikeuksien syntymistä.

Oppilas ohjautuu osa-aikaiseen erityisopetukseen opettajien tekemien havaintojen ja testien kautta oppilasta sekä huoltajia kuunnellen. Opetusta voidaan antaa yksilö-, pienryhmä-, tiimi- tai samanaikaisopetuksena. Oppilaan saama osa-aikainen erityisopetus suunnitellaan ja oppilaan oppimista arvioidaan opettajien yhteistyönä sekä yhteistyössä huoltajien ja oppilaan itsensä kanssa. 

Oppilaan saamasta jatkuvasta ja säännöllisestä osa-aikaisen erityisopetuksen tuesta sekä opetuksen toteuttamistavoista tiedotetaan oppilaan huoltajia henkilökohtaisesti. Huoltajien tuki opetuksen onnistuneessa toteutuksessa on tärkeää. Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestämisen suunnittelussa ja toteuttamisessa tehdään tarvittaessa yhteistyötä myös muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa.

Äännevirheitä korjaavaa puheopetusta annetaan 1 - 2 luokkien oppilaille. Opetuksen järjestämisestä tiedotetaan puheopetusta tarvitsevien oppilaiden kotiin. 

  • Lehmon koulussa osa-aikaista erityisopetusta antavat lukuvuotena 2020-21 erityisopettajat
  • Anu Ryynänen, puh. 040 199 0414, luokat 1 ABC, 2C, 3 ABC ja 6 AB
  • Johanna Ratilainen, puh. 0504667086 luokat 2 AB, 4 AB ja 5 AB

Osa-aikaista erityisopetusta antavat opettajat tavoittaa myös Wilman välityksellä.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä