Oppilashuolto

Osa-aikainen erityisopetus

Opetuksen järjestäjän tehtävänä on huolehtia siitä, että jokainen oppilas saa tarvitsemaansa tukea oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä. Tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa yleinen, tehostettu ja erityinen tuki muodostavat asteittain vahvenevan tukirakenteen.

Eräs tuen muoto kolmiportaisessa mallissa on osa-aikainen erityisopetus. Se on oppilaan kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa. Osa-aikaisen erityisopetuksen avulla vahvistetaan oppimisen ja koulunkäynnin perustaitoja sekä ennalta ehkäistään vaikeuksien syntymistä.

Oppilas ohjautuu osa-aikaiseen erityisopetukseen opettajien tekemien havaintojen ja testien kautta oppilasta sekä huoltajia kuunnellen. Opetusta voidaan antaa yksilö-, pienryhmä-, tiimi- tai samanaikaisopetuksena. Oppilaan saama osa-aikainen erityisopetus suunnitellaan ja oppilaan oppimista arvioidaan opettajien yhteistyönä sekä yhteistyössä huoltajien ja oppilaan itsensä kanssa. 

Oppilaan saamasta jatkuvasta ja säännöllisestä osa-aikaisen erityisopetuksen tuesta sekä opetuksen toteuttamistavoista tiedotetaan oppilaan huoltajia henkilökohtaisesti. Huoltajien tuki opetuksen onnistuneessa toteutuksessa on tärkeää. Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestämisen suunnittelussa ja toteuttamisessa tehdään tarvittaessa yhteistyötä myös muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa.

Äännevirheitä korjaavaa puheopetusta annetaan 1 - 2 luokkien oppilaille. Opetuksen järjestämisestä tiedotetaan puheopetusta tarvitsevien oppilaiden kotiin. 

  • Lehmon koulussa osa-aikaista erityisopetusta antavat lukuvuotena 2021-22 erityisopettajat
  • Anu Ryynänen, puh. 040 199 0414, luokat 1 ABC, 2 ABC, 3 AB, 4 AC  
  • Tuuli Vatanen, puh. 040 744 2476, luokat 4 B, 5 AB, 6 AB 

Osa-aikaista erityisopetusta antavat opettajat tavoittaa myös Wilman välityksellä.

 

Oppilashuollon vuosikello

Oppilashuollon vuosikello                                    
Läpi lukuvuoden olevia oppilashuollollisia toimintoja ovat:                                      
1. tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin terveydenhoitajan vastaanotto koululla                    
2. keskiviikkoisin ja perjantaisin          kuraattorin vastaanotto koululla                            
3. Oppilaskunnan järjestämät tapahtumat                                      
4. Yksilökohtaiset monialaiset oppilashuollon kokoukset tarvittaessa                                      
Syyskuu                                      
Kodin ja koulunpäivä 28.9.2018       rehtoreiden ja oppilashuollossa toimijoiden järjestämä aamukahvi huoltajille                  
Kasvatusohjaajan luokkakohtaiset kierrot   kasvatusohjaaja                          
Yhteisöllisen monialaisen oppilashuollon aloituskokous Jäsen oppilaskunnasta,vanhempainyhdistyksestä, ohjaajista, ProKoulusta, KiVasta, Tyhystä, siistijöistä, kouluterveydenhoitaja,kuraattori, koulupsykologi, laaja-alainen erityisopettaja ja rehtorit
5. luokkien lääkärintarkastukset     koululääkäri ja -terveydenhoitaja, kouluterveyskyselyn koonti koulun käyttöön                  
 Liikenneturvallisuus-kampanja                                  
 Aulatilojen kalustus uusiksi oppimisympäristöiksi                                      
marras-/joulukuu                                    
KiVa-kysely koulun omana kyselynä     KiVa-tiimi                            
Hyvinvointipäivät        Karelia amk/Voimala-hanke                            
Savuttomuustunti 5. luokkalaisille     terveydenhoitaja ja 3.sektori                        
Yhteisöllisen monialaisen oppilashuollon kokous                                
                                       
tammi-/helmikuu                                    
Yhteisöllisen monialaisen oppilashuollon kokous                                
                                       
maalis-huhtikuu                                    
1. luokkien lääkärintarkastukset                                  
Hyvinvointikyselyn teettäminen                                  
                                       
toukokuu                                      
                                       
Yhteisöllisen monialaisen oppilashuollon kokous, lukuvuodelle asetettujen tavoitteiden toteutuksen arviointi                      
                                       
Lisäksi Yksilökohtaiset monialaiset oppilashuollon kokoukset aina tarvittaessa                          
                                       

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä