Valinnaisaineet

LEHMON KOULUN VALINNAISAINEET JA NIIDEN KUVAUKSET 2018-2019

TA-TA VALINNAISET 

Palloilua

Harrastetaan monipuolisesti eri palloilulajeja sekä sisällä että ulkona 

Tehdään hyvää musiikilla 

Valmistetaan laulu- ja soittoohjelmisto, jolla ilahdutetaan esim. päiväkodin tai vanhainkodin väkeä tai viedään esitys julkiseen tilaan, kuten kirjastoon tai kauppaan.  

Harjoitellaan tavoitteellisesti steelpannuohjelmistoa. Esitetään elävää musiikkia. 

Keittiötaitoja 

Opitaan ruoanlaittoa ja leipomista teoriassa ja käytännössä. Työskentelyprosessia kuvataan ja taltioidaan Pedanettiin.  

Kuvataide 

Tutustutaan laajasti kuvataiteen eri tekniikoihin ja välineisiin (esim. painografiikka, kuiva/märkäpastelli, akvarelli, rakentelu, valokuvaus). Rakennetaan näyttely. 

Kierrätyskässä 

Valmistetaan kädentöitä uusiokäyttöön erilaisista kierrätysmateriaaleista (esim. kangas, muovi, kaakeli, metalli, paperi luonnonmateriaalit). Ilmiöpohjaista oppimista kierrätyksestä, kestävästä kehityksestä ja luonnonsuojelusta.  

Käsitöitä kovista materiaaleista 

Tehdään käsitöitä kovista materiaaleista teknisen työn luokassa. Tavoitteena on valmistaa jokin kodin käyttöesine, kalastustarvikkeita tms.

MUUT VALINNAISET

Liikunta ja retkeily

Liikkuminen luonnossa, jokamiehen oikeudet, tutustuminen ympäristön kasvistoon ja eläimistöön 
Ruokailu retkiolosuhteissa, varusteet ja pukeutuminen, luontoa kunnioittava toiminta. 
Retkien ja töiden dokumentointi 
Kompassin ja kartta-aplikaation käyttäminen, kartan lukeminen 
Luonnosta nauttiminen ja rentoutuminen 
Liikkumisen riemua ja yhdessäoloa! 

Musiikkiliikunta 

Kurssilla tutustutaan tanssi-ilmaisuun ja eri tanssilajeihin sekä tehdään omia tansseja.  

Tutkijaryhmä  

Tutkitaan oppilaita kiinnostavia luonnon-ja arkielämän ilmiöitä kemian ja fysiikan keinoin. Oppilaat oppivat turvallisia tutkimusmenetelmiä sekä havainnollistamiskeinoja erilaisille ilmiöille.

Iloista ilmaisua 

Tehdään improvisaatio- ja rentoutumisharjoituksia liikkeen, tunteiden, äänen, kehon ja esiintymisrohkeuden alalta. Omien käsikirjoitusten tekemistä ja esittämistä, näytelmän tuottaminen joulu- ja/tai kevätjuhlaan tai muuhun sopivaan juhlaan esim. Suomi 100 v. Ilmaisukielenä käytetään mahdollisesti myös englannin kieltä. Kurssin kokemukset kootaan oppimispäiväkirjaan.

Liikunta ja terveys

Kurssilla harrastetaan monipuolista eri liikuntalajeja ja tutkitaan liikunnan terveysvaikutuksia sekä kehon toimintaa eri lajeissa. Kurssilla hyödynnetään myös mediaa.

Verkkopallokurssi

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti erilaisiin verkkopallopeleihin (tennis, sulkapallo, pöytätennis).