Jopo luokka

Joustavaa perusopetusta Kontiolahden koulussa

Mikä on JOPO –luokka?

JOPO –luokka on joustavan perusopetuksen luokka, joka on vaihtoehtoinen tapa suorittaa 8.–9. luokat. Oppilas saa normaalin peruskoulun päättötodistuksen.

- Tuetaan opiskeluvalmiuksien vahvistamista ja jatko-opintoihin suuntautumista.
- Opetus toteutetaan yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti, ellei oppilaalla ole yksilöllistettyjä oppiaineita.
- Toiminnassa kannustetaan oppilaita itseohjaavuuteen ja oma-aloitteellisuuteen.
- Työtapoina ovat työpaikka - ja luokkaopiskelu. Näiden ohessa opintoihin kuuluu myös elämyksellinen leiritoiminta ja tutustuminen eri ammattialoihin koulutuskokeilun muodossa.

Kuinka JOPO-luokalle pääsee?

Voit tiedustella JOPO-luokasta JOPO-luokan opettajalta, opoilta, erityisopettajalta sekä koulukuraattorilta.
- JOPO-luokalle haetaan keväällä tai mahdollisuuksien mukaan myös muulloin.
- Valinnat tehdään haastattelujen perusteella yhteistyössä perheen ja koulun kanssa.
- Luokalle otetaan enintään 10 oppilasta haastattelujen perusteella.