Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus Kiuruvedellä

Ohjaustoiminnalle on asetettu vaativat tavoitteet. Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua ja kehitystä sekä opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittymistä. Ohjaustoiminnan tuella oppilaat oppivat tekemään omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja.

Kiuruveden yläkoulun opinto-ohjaaja on Maarit Amper. Hänelle voi laittaa viestin wilman kautta tai s-postilla (maarit.amper@kiuruvesi.fi). Maaritilla on myös työkänny: 0400 715537.