Nivelvaiheet

Nivelvaiheet

Siirtyminen kouluasteelta toiselle on aina opintopolun kriittinen kohta. Tästä syystä jokaisen nivelvaiheen ohjauksen järjestämiseen tulisi panostaa erityisesti. Nivel- ja siirtymävaiheiden ohjauksessa tarvitaan systemaattisia ja kouluihin sopiviksi rakennettuja malleja, jotka toimivat riippumatta siitä, ketkä ohjaustyötä toteuttavat.

Erityisesti silloin, kun oppilaalla on erityisen tuen tarpeita johtuen oppimisvaikeuksista tai muista syistä, niin sanottu tuettu siirtymä on tarpeen. Tällöin tarvitaan usein moniammatillista sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Tieto siitä, minkälaiseen oppilaitokseen on siirtymässä, minkälaisia opettajia siellä työskentelee ja minkälaisia luokkakavereita omaan luokkaan on tulossa, helpottaa jokaisen oppilaan valmistautumista tulevaan kouluvuoteen.

Nivelvaiheita ovat myös koulun vaihtuminen kesken perusopetuksen tai toisen asteen opiskelun. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaihe, samoin kuin toisen asteen ja korkea-asteen välinen nivelvaihe ei ole vain kahden kouluasteen välinen taitekohta, jossa tehdään valintoja jatko-opinnoista. Nivelvaihe on ymmärrettävä pidempänä siirtymävaiheena, jossa nuori asteittain selkiinnyttää suuntautumistaan ja pyrkimyksiään jatko-opintoihin ja ammattiin liittyen. Terveydenhoitaja huolehtii tiedon siirrosta toiselle terveydenhoitajalle nivelvaiheissa.

Liitteet:

Miten valmistaudutaan siirtymiseen 2. asteen oppilaitokseen