Eräkurssi

Eräkurssin sisältöjä

Erätaidot   IMG_0982.JPG

Erätaidot on 8. luokan valinnaisaine, lyhytvalinnan nimelläkin kulkeva. Kurssia tarjotaan valinnaisaineena vuosittain oppilaille. Kurssia on 1 oppitunti viikossa säännöllisesti läpi vuoden. Käytännön harjoituksissa sekä tutustumisissa voidaan käyttää aikaa tarvittaessa normaalista poiketen puolikas tai kokonainen koulupäivä.

Kurssi voi sisältää myös yön yli leiriytymisen koulupäivän jälkeen sekä lauantaipäivän toimintaa. Tuolloin tehdään erilaisia käytännön toimia luonnossa, erillään kouluympäristöstä.

Mahdollisille käytännön tutustumisille/leirille pyydetään erikseen huoltajan suostumus.

Lisäksi tutustutaan erilaisiin eränkäyntiin ja luonnossa liikkumiseen liittyviin asioihin, kuten kartan käyttö ja mittakaavat, kompassin käyttö, nykyaikaiset GPS-välineet erillään ja puhelimeen liitettyinä. Keskustelu suurpetojen ja ihmisen kohtaamisesta on myös yksi ajankohtainen aihe.

Käytännön harjoituksissapyritään elävöittämään asiaa sekä tekemään konkreettisia harjoituksia. Ryhmän koostumuksesta riippuen vieraillaan ampumaradalla tutustuen luotiaseisiin, haulikkoon sekä jousiammuntaan. Lisäksi käytetään apuna eri alojen asiantuntijoita sekä Kiuruveden riistanhoitoyhdistyksen asiantuntemusta (riistanhoidonohjaaja Risto Juntunen). Myös vapaa-ajan kalastukseen liittyviä asioita neuvotaan ja opetetaan käytännössä (uistelu, perhokalastus)

Kurssin aikana opastetaan metsästäjätutkinnon suorittamiseen ja annetaan asiaan liittyvää tietoa, mutta ei varsinaisesti tähdätä tutkinnon suorittamiseen. Tutkintoon tähtääville on järjestetty lisäopetusta ja harjoitusta myös heti koulupäivän jälkeen. Mikäli tutkintoa yrittäviä on ollut suuri määrä, on riistanhoitoyhdistyksen kanssa yhteistyössä järjestetty kaikille avoin tutkintotilaisuus koulun tiloissa heti koulupäivän päätteeksi. Koulun tiloista ei ole peritty korvausta, koska kyse on koulun omasta toiminnasta.

 Erätaitojen valinnaista on tarjottu Kiuruveden yläkoulussa nyt 10 vuoden ajan ja ryhmän koko on ollut 15–42 oppilasta vuosittain.

Yläkoulu on tehnyt vuosien varrella paljon yhteistyötä riistanhoitoyhdistyksen kanssa ja se on ollut hedelmällistä ja molempien toimintaa tukevaa. Kiitos kuuluu pitkälti riistanhoitoyhdistyksen aktiiviselle ja välittömälle toiminnanohjaajalle, joka käyttää omaa aikaansa nuorten hyväksi. Hän myös suhteillaan hankkii lisää toimijoita mukaan valvojiksi/ohjaajiksi käytännön harjoituksiin. Murrosikäiset nuoret tuntuvat kaipaavan myös jotakin konkreettista tekemistä tämän digiaikakauden näpertelyn ohella. Luonnosta erkaantuminen ja käden taitojen väheneminen on ollut havaittavissa kurssillammekin. Allekirjoittaneet jatkavat toimintaa edelleen ja oppilasryhmä syksystä 2018 alkaen on jo muodostettu.

 Kiuruvedellä 12.1.2018

Erätaitojen vetäjät rehtori Matti Heikinmaa ja

biologian ja maantiedon lehtori Pekka Eerikinharju