Yhteistyö tehostetun tuen aikana

Tehostetun tuen vaiheessa yhteistyön merkitys eri toimijoiden välillä korostuu. Tarvitaan avointa vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. Koulun ja opettajien tulee olla aloitteellisia ja aktiivisia yhteistyön aikaansaamiseksi.

Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tehostetun tuen vaiheessa tiivistä. Opettajan yhteydenpito ja tiedottaminen koulunkäynnin kokonaistilanteesta on erittäin tärkeää yhteisen näkemyksen löytämiseksi. Oleellista on, että oppilas itse ottaa vastuuta tekemisistään. Tähän hän tarvitsee kodin ja huoltajan tukea. Viime kädessä huoltaja on vastuussa oppilaan oppivelvollisuuden suorittamisesta.

Yhteistyö ammatillisen asiantuntijaorganisaation kanssa tiivistyy tehostetun tuen vaiheessa. Tärkeää on oppilaantuntemus ja oppilaan tuen tarpeita koskeva tieto. Lasta opettavien opettajien tulee toimia yhteistyössä. Omia havaintoja ja kokemuksia jakamalla voidaan lisätä ymmärrystä siitä, miten lasta tulisi tukea. Yhteistyöhön, ennen kaikkea konsultaatioon tarvitaan myös erityisopettajaa. Oppilashuoltotyöryhmän, oppilaanohjaajan, koulukuraattorin, koulupsykologin, kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin tarve ja mahdollisuus tukea lasta tulee selvittää. Yhteistyö voidaan tehdä etsivän nuorisotyö kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä myös lastensuojelun kanssa.