Ohessa kolmiportaisen tuen malli sekä käytännön toimien kuvaus siirryttäessä tuen tasolta toiselle.