Pedagoginen selvitys

Pedagogisen selvityksen laativat oppilaan opetuksesta vastaavat opettajat kirjallisesti oppilastietokanta Wilmaan. Selvityksen laadinnassa hyödynnetään oppilaasta aiemmin laadittua pedagogista arviota ja oppilaan oppimissuunnitelmaa. Oppilaan kuuleminen tapahtuu opettajan toimesta ennen pedagogisen selvityksen kirjaamista.

Pedagogisessa selvitykseen kuuluva arvio yksilöllistetyn oppimäärän tarpeesta tulee perustua oppilaan oppimiskykyyn. Mikäli edes ydinsisältöihin liittyvien tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta huolimatta ole oppilaalle mahdollista, yhden tai useamman oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää. Poissaolot, motivaation puute, puutteellinen opiskelutekniikka tai kieli- ja kulttuuritausta eivät voi olla syynä oppimäärän yksilöllistämiseen, vaan oppilasta tulee tukea näissä asioissa muilla sopivilla tavoilla.

Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen, lääketieteellinen tai sosiaalinen selvitys, mikäli ne oleellisella tavalla lisäävät tietoa siitä, miten oppilaan opetus tulisi järjestää. Muutoin päätös perustuu kodin ja koulun yhteiseen tahtoon ja pedagogiseen tietoon. Mikäli koti vastustaa erityisen tuen päätöstä, asiasta päättäminen siirtyy Kiuruveden kaupungin opetuslautakunnalle.