Erityisen tuen toimintatavat

Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. Käytettävissä ovat perusopetuksen kaikki tukimuodot.
Tukijärjestelyt voivat sisältää mm. opetus- ja ohjaushenkilöstöön, oppilashuoltoon, avustajiin ja muihin tarvittaviin palveluihin, opetusmenetelmiin ja työtapoihin, opiskelumenetelmiin sekä materiaaleihin ja välineisiin liittyviä tekijöitä.

Erityisen tuen käytännön ratkaisuja ovat:

• erityisen tuen päätöksessä määrätyt asiat toimeenpannaan HOJKSiin kirjatulla tavalla
• ryhmäjaot, pienryhmä, erityisopetus
• integraatio
• oppimateriaali, apuvälineet, eriyttäminen, avustajat
• oppilashuollon tuki
• henkilökohtainen oppilaanohjaus
• koulukuraattori-, koulupsykologi- ja koululääkäripalvelut
• kodin ja koulun yhteistyö
• sosiaalitoimen, lastensuojelun ja terveydenhuollon tuki
• erityiskoulu