Erityisen tuen järjestäminen

Erityisen tuen antamiseksi rehtori tekee erityisen tuen päätöksen, joka on kirjallinen hallintopäätös. Päätöstä varten rehtori kokoaa seuraavat selvitykset:

1) oppilaan ja huoltajan kuuleminen, kodin ja koulun yhtenevä näkemys erityisen tuen tarpeesta
2) pedagoginen selvitys oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta
3) selvitys pedagogisen selvityksen käsittelystä oppilashuoltoryhmässä lisättynä arviolla siitä, miten oppilasta tulisi tukea oppilashuollollisest