Hommas daghem

Hommas blogg

Läsning gör skillnad!

Viste du att 80% av vårt ordförråd kommer från tryckt text.

Att en 17 åring som har läst och/eller lyssnat regelbundet på texter har
ca 50 000–70 000 ord i sitt ordförråd medan en 17 åring som inte läst
och/eller lyssnat till texter har bara 15 000–17 000 ord i sitt ordförråd.

Men vad betyder detta för våra små barn? 

Jo, barnets första år är av avgörande betydelse för hens språkliga utveckling och läskompetens. Om man börjar med högläsning för babyn har det stor betydelse för en hur god läsare hen blir som ung och vuxen.

Att läsa högt för barn är ett av de mest effektiva sätten att påverka barnets läsvanor. Enligt en undersökning bland finländska föräldrar till barn i två-tre-årsåldern läser drygt 30 procent av mammorna och under 25 procent av papporna högt för sina barn. Förebildernas betydelse är särskilt stor för pojkar. När pappor läser högt för sina söner stärks deras läsmotivation. På söndagen firade vi farsdag och vi på Hommas uppmärksammade alla pappor genom att bjuda in dem eller en för barnet annan viktig person på en läsmorgon eller läseftermiddag fredagen innan. Lässtunden blev väldigt uppskattad, många av barnen tyckte det var roligt att läsmysa med pappa på daghemmet.

Vi på Hommas jobbar dagligen med att stöda barnen i deras språkutveckling. Ett av de naturliga sätten i vår vardag är högläsning för barnen. Vi kan ha en lässtund i samlingen, under vilan, ute i naturen och förstås när barnet kommer fram till oss med en bok. I höst fick vi Sydkustens ordkonstskolas bokpaket med sju nya barnböcker och ett inspirationsmaterial, tack för det. Vår föräldraförening har även de senaste åren bidragit med medel för anskaffning av nya böcker. Nya böcker bidrar alltid till nya inspirerande lässtunder.
Avslutningsvis vill vi säga att all kommunikation med våra barn är viktig. Men en av högläsningens fördelar är att vi får in andra ord än de vi använder i vardagen eller då vi fritt berättar en egen saga.
Vi önskar er mysiga lässtunder i höstmörkret!

 

22143829-2486-44AE-9C41-3B70B65F1C54.jpeg

 

PS. Vi rekommenderar er att utnyttja bibliotekets tjänster.
Personalen på biblioteket ger även gärna tips på bra barnböcker.


EB730849-E2F8-4A5E-86E7-CB50B87EDE0C.jpeg

Vi sorterar

Hej på er!

Detta verksamhetsår har vi gått steget vidare i vår miljöfostran.

Våren 2019 började redan grupperna att sortera skräp. Vi introducerade sortering till barnen med hjälp av Sopsamlarmonstren. Hässleholm Miljö AB i Sverige är upphovsmakare för Sopsamlarmonstren. Ni kan bekanta er mera med sopsamlarmonstren på följande länk: https://www.mittavtryck.se/sopsamlarmonster/

Tillsammans med sopsamlarmonstren använder vi HRM:s symboler för sortering.

AA244509-EF80-4167-B6D9-6F692119F108.jpeg

Denna höst har vi fått nya uppsamlingskärl till alla grupper och en insamlingsplats i huset. Dit hämtar grupperna papper, plast, kartong, metall och glas som de sorterat i gruppen under veckan. Tillsammans med barnen sköter vi om att sorteringen fungerar på Hommas. Vi vill uppmuntra barnen att vara delaktiga i sorteringsarbete.  Vår förhoppning är att intresset ska leda till ett engagemang hos barnen som aktivt vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle i den värld de själva ska växa upp i.

Hommas daghem

Hommas daghem finns i Masaby och erbjuder svenskspråkig verksamhet inom småbarnspedagogik. Vår förskolenhet finns vid Bobäcks skola.

På Hommas daghem vill vi erbjuda barnen en trygg, inspirerande och lekfull miljö att växa och utvecklas i. Vi i personalen vill ge varje enskilt barn en god vård, en trygg famn och en bra dag med meningsfull verksamhet. Vi tar hänsyn till varje barns egna förutsättningar, förmågor och utvecklingsnivå när vi planerar och genomför vår verksamhet utgående från barnens egna tankar, intressen och behov på ett temainriktat arbetssätt.

Vi i personalen vill att Hommas daghem ska vara en positiv och trygg plats dit såväl barn som vuxna gärna kommer varje morgon. I samarbete med föräldrarna arbetar vi för barnets bästa. Vi anser att en bra fostringsgemenskap skall bygga på lyssnande, ömsesidig respekt, dialog och förtroende.

EB275734-63EC-4DFE-B8E2-204D347E2C12.jpeg

Vår verksamhet

I vår verksamhet utgår vi från Planen för småbarnspedagogik i Kyrkslätt kommun. Vi vill väcka barnets nyfikenhet och lust av att lära sig och ge barnen möjligheter att uppleva glädjen i att lyckas. Ett av våra viktigaste mål är att stärka barnets självkänsla samt de sociala och emotionella färdigheterna.

Hommas daghems och förskolas gemensamma värderingar är:

  • Att ge barnen en trygg uppväxtmiljö
  • Att visa respekt för barnet och dess familj
  • Att se och höra varje barn alla dagar
  • Att stöda barnets växande och lärande
  • Att bygga upp en bra fostringsgemenskap

På Hommas daghem och förskola har vi en aktiv föräldraförening som förgyller barnens vardag genom olika gemensamma aktiviteter för familjerna, finansierar teaterbesök och utfärder för barnen samt litteratur spel och leksaker.

Vi är också ett partnerdaghem med Helsingfors Universitet, fakulteten för lärare inom småbarnspedagogik. Vilket innebär att vi har studerande som gör sin praktik hos oss. Studerande får praktisk övning på daghemmet och tillämpar den teori de lärt sig under sina studier.

Daghemmet har fem barngrupper indelat enligt barnens ålder och en förskolegrupp.