Hommas daghem och förskola

Genusmedvetna böckerHommas daghem och förskola har blivit tilldelad genusmedvetna böcker från projektet Läs med mig. Vi tackar för böckerna och ser fram emot givande lässtunder med barnen.

Lekdagsveckan i Kyrkslätt sätter gamla och unga kommuninvånare i rörelse 19–24.4.2021 – delta tillsammans med egen familj

Lekdagsveckan är ett nationellt evenemang som firas nästa vecka 19–24.4.2021. Veckans höjdpunkt är den nationella Lekdagen lördag 24.4. Lekdagens tema är ”Naturnära lek”. Med temat vill man lyfta fram naturens och närmiljöns betydelse i leken. Syftet med Lekdagsveckan är att framhäva barnens möjligheter att leka i en varierande miljö och möjligheter att uppleva och vara i växelverkan med naturen.

Det finns många slags Lekdagskontroller runt om i kommunen – närmare lägen och anvisningar för kontrollerna finns i kommunens nya evenemangskalender

Kyrkslätts evenemangshelhet ”Lek med mig!” är riktat förutom till barn också till alla andra kommuninvånare. Evenemangsveckan har beretts i samarbete med lokala aktörer, och alla Lekdagsveckans kontroller i olika delar av Kyrkslätt är lämpliga för såväl unga som gamla.

Uppgifterna vid de olika kontrollerna görs tillsammans med egen familj.  https://tapahtumat.kirkkonummi.fi/sv-FI/topic/6076c0d1fe294657f93cbf46

Dagen för småbarnspedagogik firas den 18 mars

I år vänder vi blicken mot läsningen, multilitteraciteten och det undersökande lärandet i daghemmen. Vi utmanar alla under Dagen för småbarnspedagogik att läsa för barnen, praktisera multilitteracitet och undersökande lärande.

Vad är multilittercitet? Enligt planen för småbarnspedagogik beskrivs multiliteracitet som något som behövs i barnens och familjernas vardag, för kommunikation mellan människor och för delaktighet i samhället. Det är en färdighet som behövs för att förstå kulturella meddelanden och den omgivande världen samt för kommunikation. Det är en förmåga att tolka och producera olika slags meddelanden. Texter som kan vara skriftliga, verbala, audiovisulella eller digitala. Barnen ska uppmuntras att undersöka, använda och producera meddelanden. För detta behöver barnen en vuxen förebild, en rik textmiljö, kultur producerad av barn och kulturella tjänster avsedda för barn.

Barnen är födda nyfikna och har ett stort intresse för att undersöka saker och ting. De behöver inte fina verktyg för att utforska saker, utan barnens frågor och intressen är bra grund för forskandet. Tema- och projektarbete används på ett medvetet sätt för att främja barnets växande och lärande. Detta möjliggör varje barns synlighet och inflytande.

https://www.kyrkslatt.fi/library/files/5d039ecdc91058f7c8003f03/2019_Planen_f_r_sm_barnspedagogik_i_Kyrksl_tts_kommun.pdf

På Hommas daghem jobbar vi med multilittercitet och undersökande lärande bl.a. på följande sätt. 

Programmering är ett roligt och intressant sätt att öva upp kommunikationsförmågan. Att ge och ta emot muntliga instruktioner och följa dem till punkt och pricka är både roligt men ibland väldigt krävande och man måste fundera om hur man kan ge korta och korrekta kommandon. 
 

QR-koderna är ett enkelt sätt att presenter digital teknik för barnen. QR-koderna uppmuntrar barnen till nyfikenhet och lusten att utforska vad som finns bakom dessa mystiska figurer. Man kan använda sig av QR-koden för att göra olika aktiviteter ännu mer intressanta och spännande för barnen.

Just nu har vi valt att använda dem som ett stöd i verksamheten, då vi forskar om rymden. Bakom våra QR-koder finns det information om rymden och planeterna. Barnen kan själv läsa av koderna med en Ipad för att komma åt informationen som ligger bakom. Våra barn har genom detta lärt sig en hel del om rymden och de kan namnge alla planeterna i vårt solsystem.

Det är intressant att jobba med QR-koder och barnen börjar snabbt reagera på alla koder de ser också i vardagen. På mjölkpaket, i reklamblad på kläder. Man kan hitta dem över allt!
Bakom QR-koder kan det också komma upp olika sagor att läsa. Vi har för tillfället möjlighet att använda appen polyglutt där det finns ett stort utbud av böcker som personalen själv kan läsa för barnen eller så kan barnen självständigt lyssna på sagorna. Böcker och Ipads kan man också läsa ute i naturen där man kan vidare utforska det man just läst. I böckerna kan vi också fundera på hur olika människor och djur kan låta i olika tonlägen. 
Vi har funderat och utforskat vår omgivning och olika fenomen med barnen. Vi diskuterade tillsammans om fiskar kan flyga samt vad de skulle behöva för att kunna flyga. Vi ritade en tankekarta om vilka varelser som kan flyga och vilka uppfinningar som möjliggjort att vi människor kan flyga. Vi gjorde sedan tillsammans en fisk med vingar så att denne skulle kunna flyga.Med de allra yngsta arbetar vi mycket med bilder. Då barnen ser bilden i samband med att vi läser en saga fungerar det som en språkstärkande aktivitet och så småningom kan de koppla ihop orden de hör med hur olika saker ser ut. För att ge dem möjlighet att uttrycka sig använder vi dessutom stödtecken. På följande bild berättas en saga i ord och i bild. Det lilla vita ägget blir till en larv och den hungriga lilla larven äter frukter och annan mat tills hen blivit riktigt stor. Den stora larven blir till en puppa som sedan kläcks och ut kommer en fin och färggrann fjäril. Vi förundras tillsammans över hur larven kunde förvandlas till en fjäril, som genom ett trollslag, och sjunger sången "Fjäril" av Mora Träsk. 

Vi kan undersöka naturen genom att fundera på hur olika djur låter. Här har vi spelat in hur några mjukisar låter här på dagis. Sedan kan vi gå ut och lyssna ifall vi kan höra samma ljud hemma. Då videon finns på peda.net, kan man även försöka höra samma ljud på hemma gården.

https://peda.net/id/ad665262872

Det finns många olika sätt hur vi kan uppleva och återskapa en saga. Här har vi använt Puppet pals för att göra en förkortad version av sagan Dummerjöns. Genom att göra en saga till en video, kan man återuppleva sagan via ett nytt format. Med Puppet Pals och liknande appar/arbetsmetoder, kan barnen också själv skapa berättelser eller göra en egen version av en saga som de har hört.

https://peda.net/id/92e4a6b8872

I Hommas daghem arbetar vi ofta med språket och bokstäver. Vi undersöker alfabetet, lyssnar på vilka ord börjar med vilken bokstav och vi övar oss att skriva bokstäverna.
Liitteet:

Tiedosto

Hommas daghem

Hommas daghem finns i Masaby och erbjuder svenskspråkig verksamhet inom småbarnspedagogik. Vår förskolenhet finns vid Bobäcks skola.

På Hommas daghem vill vi erbjuda barnen en trygg, inspirerande och lekfull miljö att växa och utvecklas i. Vi i personalen vill ge varje enskilt barn en god vård, en trygg famn och en bra dag med meningsfull verksamhet. Vi tar hänsyn till varje barns egna förutsättningar, förmågor och utvecklingsnivå när vi planerar och genomför vår verksamhet utgående från barnens egna tankar, intressen och behov på ett temainriktat arbetssätt.

Vi i personalen vill att Hommas daghem ska vara en positiv och trygg plats dit såväl barn som vuxna gärna kommer varje morgon. I samarbete med föräldrarna arbetar vi för barnets bästa. Vi anser att en bra fostringsgemenskap skall bygga på lyssnande, ömsesidig respekt, dialog och förtroende.

Vår verksamhet

I vår verksamhet utgår vi från Planen för småbarnspedagogik i Kyrkslätt kommun. Vi vill väcka barnets nyfikenhet och lust av att lära sig och ge barnen möjligheter att uppleva glädjen i att lyckas. Ett av våra viktigaste mål är att stärka barnets självkänsla samt de sociala och emotionella färdigheterna.

Hommas daghems och förskolas gemensamma värderingar är:

  • Att ge barnen en trygg uppväxtmiljö
  • Att visa respekt för barnet och dess familj
  • Att se och höra varje barn alla dagar
  • Att stöda barnets växande och lärande
  • Att bygga upp en bra fostringsgemenskap

På Hommas daghem och förskola har vi en aktiv föräldraförening som förgyller barnens vardag genom olika gemensamma aktiviteter för familjerna, finansierar teaterbesök och utfärder för barnen samt litteratur spel och leksaker.

Vi är också ett partnerdaghem med Helsingfors Universitet, fakulteten för lärare inom småbarnspedagogik. Vilket innebär att vi har studerande som gör sin praktik hos oss. Studerande får praktisk övning på daghemmet och tillämpar den teori de lärt sig under sina studier.

Daghemmet har fyra barngrupper och en förskolegrupp.

Hommas blogg

Sofias och Janinas gympa 7

Hej,

Häng med på Sofias och Janinas gympa. Det är viktigt att stretcha efter att man har gympat och att lära sig att slappna av i sin kropp. 

Dagens video är den sista för den här gången. Det har varit roligt att gympa med er!

Gör programmet och kommentera nedan om du hellre stretchar ute eller inne👇


Häng med på Sofias och Janinas gympa 6

Hej!

Häng med på Sofias och Janinas gympa. Denna vecka hoppar vi hopprep.
I videon ser ni parallellt två olika svårighetsgrader, välj den som passar er.
Att hoppa hopprep förbättrar balansen och hållningen. Dessutom utvecklar det koncentrationen och koordinationen. Benen och skelettet får nyttig belastning i stötarna.

Gör programmet och kommentera nedan vilka hopp ni kan hitta på utöver de som finns i video👇


Rörelsebanor med Qr-koder för hela familjen!

Hej!

Drömmarnas motionsdag brukar ordnas som ett stort rörelseevenemang utomhus på Hommas daghem. Drömmarnas motionsdag infaller alltid i medlet av Maj månad, men på grund av rådande omständigheter så kommer rörelseevenamanget att bli inhiberat detta år.

Eftersom ni inte kan delta i drömmarnas motionsdag så vill vi istället tipsa er om rörelsebanor som är uppsatta på olika ställen Kyrkslätt, även i Masaby området. Gå in via länken nedan för att hitta kartorna till rörelsebanorna. Det har lagts upp Qr-koder på alla rörelsebanor, så kom ihåg att ta med er en Qr-kod läsare när ni motionerar.

Vi önskar er trevliga rörelsestunder!

https://peda.net/kirkkonummi/varhaiskasvatus/liiku

Häng med på Sofias och Janinas gympa 4

Hej,

Häng med på Sofias och Janinas gympa. Idag ska vi på äventyr till skogen. Skogen erbjuder på ett naturligt sätt möjlighet att röra på sig mångsidigt. 

Gör programmet och kommentera nedan med en emoji hur det kändes att gympa i skogen👇


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä