Veckoshema och läsårets mål.

Läsårets mål inom småbarnspedagogik och förskola

Förskolan följer Läroplanen för förskoleundervisningen.Under året betonas speciellt smågruppsarbete,utomhuspedagogik och språkstimulans.
I smågruppsarbete har alla möjlighet att få sin röst hörd och vad den behöver.
Barnets språk stärks genom lek. Det sker genom regelbundna språklekar,rim och ramsor,sagor och sånglekar samt genom gemensamma diskussioner och reflektioner.
Naturen är en viktig del i vår vardag och vi utnyttjar skog och mark som omringar Dals förskola genom att föra lek-och lärsituationer ut i naturen.