Verksamhet

Verksamhetsidé

I förskolan får barnen mångsidiga redskap inför skolstarten. Vi bekantar oss på många roliga sätt med allt från bl.a bokstäver, siffror, årstider och månader till vår omgivning, problemlösning, kreativt skapande och mycket mera. Alla barn ska ges möjlighet att vara delaktiga. Med barnets delaktighet menas att varje barn ska känna att det är viktigt och att det behövs i verksamheten och kan påverka. Dethär är möjligt genom att uppmuntra barnet till självständighet att utföra de sysslor de klarar av och genom att den planerade verksamheten utgår så långt som möjligt ifrån barnets intressen och utvecklingsnivå.
Trivsel och trygghet är en viktig faktor. Vi vill lära barnet att vara en god vän och stärka barnets självkänsla med hjälp av lek och positiva upplevelser av lärande .

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä