Veckoshema och läsårets mål.

Veckoschema

Måndag : Skog och miljö / Småslöjd
Tisdag : Småslöjd / Skog och miljö
Onsdag : Matematik-Mattelekar och Eldoradobok /Pekplattor
Torsdag : Modersmål-Språklekar och Trullebok
Fredag : Gymnastik

Kompisprogram,musik och finska i samlingen under veckan.

Specialläraren kommer på onsdag kl 8.30 -10.00.

Läsårets mål inom småbarnspedagogik och förskola

Förskolan följer Läroplanen för förskoleundervisningen.Under året betonas speciellt smågruppsarbete,utomhuspedagogik och språkstimulans.
I smågruppsarbete har alla möjlighet att få sin röst hörd och vad den behöver.
Barnets språk stärks genom lek. Det sker genom regelbundna språklekar,rim och ramsor,sagor och sånglekar samt genom gemensamma diskussioner och reflektioner.
Naturen är en viktig del i vår vardag och vi utnyttjar skog och mark som omringar Dals förskola genom att föra lek-och lärsituationer ut i naturen.