Dals förskola

Information


VÄLKOMMEN TILL DALS FÖRSKOLA
Dals förskola är en svenskspråkig förskolegrupp som nu finns i Dalsbruks skola i samma utrymmen som Dals eftis och dagvård.
I gruppen jobbar ansvarige lärare i småbarnspedagogik Gunvor-Karlsson-Lindholm, lärare i småbarnspedagogik Malin Vesalainen och assistent Ida Forsström-Wasiljeff.