Koulun arkeen liittyviä asioita

Koulun päivittäiset työajat

:right
tunti klo
1. 8.15 - 9.00
2. 9.15 - 10.00

3. - 4. vaihtoehto A

oppitunti 10.15 - 11.00
ruokailu 11.00 - 11.30
oppitunti 11.30 - 12.15
3. - 4. vaihtoehto B oppituntu10.15 – 11.00
oppitunti 11.15-12.00
ruokailu 12.00 – 12.30
5.  12.30 - 13.15
6. 13.30 - 14.15
7. 14.15 – 15.00

Tarvittaessa ruokailuajasta joustetaan ruokarauhan turvaamiseksi. 

 

Todistukset

 

Oppilaat saavat arviointia työskentelystään koko lukuvuoden aikana. Arviointi voi olla formatiivista tai summatiivista. Formatiivinen arviointi on tuntiaktiivisuuden ja -työskentelyn tarkkailua ja opettajan antamaa suullista palautetta. Oppilas arvioi itse omaa tekemistään ja hän antaa palautetta oppilaskavereilleen. Formatiivinen arviointi ei vaikuta oppiaineesta annettavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Summatiivisessa arvioinnissa opettaja arvioi, miten oppilas on saavuttanut opetussuunitelmassa määritellyt tavoitteet. Summatiivinen arviointi voi myös oppilaan antama suullinen ja/tai kirjallinen näyttö, toiminnallinen koe tai projektityö.

Luokilla 1 – 3 arviointi on sanallista väli- ja lukuvuositodistuksessa. Vuosiluokkien 4 – 9 oppilaat saavat numeroarvioinnin jouluna ja keväällä. Arviointi on nähtävillä esim. Wilmassa. Sen lisäksi opettaja, oppilas ja vanhemmat käyvät kerran lukuvuodessa arviointikeskustelun. 

Luokat 1-8 saavat lukuvuositodistuksen kevätjuhlapäivänä. Peruskoulun päättävät 9.-luokkalaiset saavat päättötodistuksen samana päivänä.

Yksinhuoltajuus

Lapsen yksinhuoltaja voi tehdä omaa lasta koskevat päätökset yksin. Tällöin viranomaiset antavat lasta koskevat tiedot vain yksinhuoltajaksi määrätylle henkilölle. 
Yksinhuoltajan erikseen antamalla luvalla, huoltajien välisellä sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä lasta koskevia tietoja voidaan antaa myös toiselle vanhemmalle. 

Hallinto-ohjelmassamme lähtökohtana on yhteishuoltajuus. Kun vanhempi ilmoittaa olevansa yksinhuoltaja, tulee hänen toimittaa koululle viranomaisen vahvistama sopimus, josta ilmenee, koska yksinhuolto on alkanut ja onko toisella vanhemmalla tiedonsaantioikeutta esim. kouluasioihin. Juridisesti emme saa emmekä voi suoraan sopimusta näkemättä poistaa toisen huoltajan tietoja järjestelmästä. Tarkempaa lisätietoa mm. THL:n sivuilta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä