Vihreys ja kestävä kehitys koulullamme

Sauvosaaren koulun pieni kierrätys- ja jäteopas

Sauvosaaren koulun pieni kierrätys- ja jäteopas:

Tämä ohje löytyy joka luokasta

Sauvosaaren koulussa noudatamme EU:n asettaman jätehierarkian ajatusta, jonka
mukaan jätteitä tulisi vähentää seuraavassa järjestyksessä:

1. vähentäminen (reduce)
2. uudelleenkäyttö (reuse)
3. kierrätys (recycle)
4. hyötykäyttö (recovery)

Muista joka päivä nämä asiat joka päivä:
 • Valot toimivat koko talossa automaattisesti.
 • Ikkunoita ei aukaista. Eli ei tuuleteta ikkunan avulla luokkia.
 • Sammutetaan koneet ja laitteet käytön jälkeen tai viimeistään työpäivän päätyttyä.
 • Vältetään turhaa vedenkulutusta. Vuotavasta hanasta heti ilmoitus rehtorille/tilapalveluun.
 • Vältetään käsipapereiden kulutusta. Yksi paperi riittää, kun avaat sen kunnolla.
 • Vältetään kertakäyttöisiä tuotteita.
 • Hankitaan kestävää, pidetään tavaroita hyvin.
 • Ei tulosteta turhaan. Tulostetaan vain luvallisia asioita. Käytä kaksipuolista tulostusta.
 • Suositaan sähköisiä materiaaleja ja sähköistä viestintää.
 • Käytetään luovasti kierrätysmateriaalia opetuksessa.
 • Ruokaa otetaan sopiva määrä.
 • Lajitellaan jätteet oikein.
 • Pidetään koulu siistinä ja tavarat omilla paikoillaan ja kunnossa. Hygieniaa on helpompi pitää yllä, kun kaikki pitävät omasta työpisteestään erittäin hyvää huolta.

Vastuunjako Sauvosaaren koululla jäte- ja kierrätysasioissa:

Rehtori:
Vastaa koulun tominnasta myös näissä asioissa. Tiedottaa jäte- ja
kierrätysasioista, käsittelee ympäristöasioita kokouksissa ja tapaamisissa, on vastuussa
koulun kokonaistoiminnasta, päättää hankinnoista ja resurssien käytöstä ja ottaa niissä
huomioon ympäristönäkökohdat..

Opettaja/koulunkäynninohjaaja, muu henkilökunta:
Ottaa ympäristö-, jäte- ja kierrätysasiat opetuksessa huomioon opetussuunnitelman mukaan, ohjaa ja valistaa oppilaita, seuraa jätteiden lajittelun ja muiden yhteisten ympäristösääntöjen noudattamista omassa
luokassaan, tekee ympäristöystävällisiä hankintaehdotuksia, kierrättää ja uudelleen
käyttää materiaaleja, huolehtii valojen ja laitteiden sammuttamisesta luokassa, kopioi
vastuullisesti, huolehtii ongelmajätteet ja tietosuojamateriaalin kansliaan, ilmoittaa
rikkoutuneista ja vahingoittuneista asioista koululla heti rehtorille. Kehittämisideoiden
esittäminen ja toteuttaminen.

Oppilas:
Koulun sääntöjen noudattaminen ympäristö-, jäte- ja kierrätysasioissa. Koulun
omaisuudesta ja siisteydestä omalla käytöksellä huolehtiminen, jätteiden lajittelu omassa
luokassa ja omien töiden osalta. Kehittämisideoiden esittäminen (esim. oppilaskunnan
kautta) ja toteuttaminen.

Tilapalvelu/ ruokapalvelu: Sopimuksen mukaan toimiminen.
Kiinteistönhoitaja: Sopimuksen mukaan toimiminen.

Sauvosaaren koulun ympäristövuosikello

Elokuu: Koulumatka itse liikkuen ja turvallinen koulumatka
Syyskuu: Pihan siivoaminen, välituntilainaamon toiminta
Lokakuu: Energian säästäminen, 2.lk energiaviikkokokonaisuus
Marraskuu: Kierrätys ja jätteiden lajittelu, oman pulpetin kunnossapito
Joulukuu: Aineeton lahja, itsetehty lahja
Tammikuu: Biojätteen vähentäminen, katse ruokailukulttuuriimme
Helmikuu: Luonnossa liikkuminen vastuullisesti (hiihtoretkeily, ei roskia luontoon)
Maaliskuu: Sähkö, Earth Hour 25.3. Vesi, maailman vesipäivä 22.3.
Huhtikuu: Koulumatkat liikkuen ja turvallisesti
Toukokuu: Lähiympäristö siistiksi, roskattomuus. Ympäristövuosikellon toteutumisen
arviointi.

Tausta:
Opetussuunnitelman perusteet 2014
Ympäristö- ja työsuojelulaki
Kemin kaupungin jätehuoltomääräykset

Lisätietoa kierrätys- ja jäteasioissa saa:
Jäkälän jäteneuvonta, neuvonta puh. 0400 777 401Sauvosaaren koulu 8.5.2019

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä