Varhennettu kieltenopetus ja kielirikasteinen opetus

Hyvä alku kielenoppimiselle

Ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen opiskelu alkaa tulevaisuudessa jo viimeistään peruskoulun ensimmäisen vuoden keväällä. Muutos koskee kaikkia vuonna 2019 koulunsa aloittavia ekaluokkalaisia.

Kemissä on toteutettu kielirikasteista opetusta vuodesta 2015 Opetushallituksen rahoittamissa Virike- ja Virike jalkautuu -hankkeissa. Kuluvana lukuvuonna Kemi kiekuu, eli olemme mukana Opetushallituksen kielten kärkihankkeessa kehittämässä varhennettua kieltenopetusta. https://www.oph.fi/kehittamishankkeet/kieltenkarkihanke

Näille sivuille on koottu teemoittain opetusmateriaalia kielirikasteiseen opetukseen ja varhennettuun kielenopetukseen eri kielillä. Blogistamme löydät ideoita ja valmiita opetustuokioita. Lisäksi löydät tietoa Kemin kaupungin kielirikasteisen opetuksen ja varhennetun kieltenopetuksen hankkeista, löydät linkkejä ajankohtaisiin artikkeleihin ja hyödyllisille sivuille, esim. muiden kuntien vastaaviin hankkeisiin.

 lena_granefelt-in_the_classroom-921.jpgAjankohtaista