Socialpedagogisk handledning i det fria bildningsarbetet

Socialpedagogisk handledning i det fria bildningsarbetet

Socialpedagogisk handledning och Sospeva-projektet

Socialpedagogisk handledning är en benämning för ett arbetssätt som utvecklades, inom projektet ”Socialpedagogisk handledning i det fria bildningsarbetets läroanstalter – mot delaktighet och ett meningsfullt liv” (förkortat Sospeva) under åren 2018-2020, för att svara mot invandrarstuderandes behov av handledning. Projektet koordinerades av Finlands Folkhögskoleförening och som samarbetsparter deltog Bildningsalliansen, Studiecentralerna rf och Östra Finlands Universitet. Projektet finansierades av Utbildningsstyrelsen. Målsättningen med projektet var att utveckla en modell för helhetshandledning av invandrare på ett sätt så att man i handledningen kan stöda både deras lärande, behov i anslutning till utbildning och arbetsliv samt aktivt medborgarskap dvs invandrares delaktighet på bred front i det finländska samhället.

Utöver modellen för socialpedagogisk handledning förverkligades även inom Sospeva-projektet en förstudie av handledningen av invandrare i det fria bildningsarbetets läroanstalter. I förstudien kartlade man den nuvarande situationen kring handledning och utvecklingsbehov samt skissade en grundläggande tolkning av handledningsprocessen. Som teoretisk grund för förstudien är ramen för mångkulturell handledning.

På denna sida presenteras:
1. Modellen för socialpedagogisk handledning
2. Förstudiens resultat
3. Sospeva-projektet som projekt dvs projektets framskridande och samlingen av använda material och hållna presentationer inom projektet.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä