Kansalaisopistotyötä vuodesta 1921 lähtien

Koronatiedote 24.3.2021

Rovaniemen kaupunki on päivittänyt koronaohjeistustaan. Toimimme kansalaisopistossa seuraavasti:
Yli 16-vuotiaiden musiikki- ja liikuntaryhmät ovat tauolla tai etäopetuksessa 11.4. saakka.
Alle 16-vuotiaiden ryhmät toimivat normaalisti lähiopetuksessa.
Yli 16-vuotiaiden muut kuin musiikki- ja liikuntaryhmät toimivat 10 henkilön ryhmissä lähiopetuksessa.
Tällä ohjeistuksella jatketaan 11.4. saakka, mikäli jotakin muutosta ei ilmene yleisessä tilanteessa.
Muistetaan koronaan liittyvät turvallisuusohjeet. Pysytään terveinä!

Tiedote 19.2.2021

Tiedote 19.2.2021 Lähiopetuksen keskeytys
Rovaniemen kaupunki on linjannut ja kiristänyt koronaan liittyviä suosituksiaan tänään.
Maanantaista 22.2. lähtien 5.3.2021 saakka
kansalaisopiston kaikki yli 16 –vuotiaiden ryhmien lähiopetus keskeytetään, mikäli sitä ei voi järjestää etänä. Yksilöopetusta ja alle 16-vuotiaiden ryhmäopetusta (alle 20 henkilöä) voi yhä järjestää lähiopetuksena.

Tiedote 17.11.2020

Jatkamme Rovaniemen kansalaisopiston toimintaa 19.11.2020 lähtien kaikkien ryhmien osalta. Kaikkien opiskelijoiden ja henkilökunnan osalta on tärkeää noudattaa maskisuositusta, käsi- ja yskimishygieniaohjeistusta ja turvavälejä. Opiston toimisto jakaa vähävaraisille opiskelijoille maskeja toimiston aukioloaikoina. Tervetuloa takaisin opetuksen pariin lähiopetuksena!

Tilannetta seurataan ja mahdollisista uusista muutoksista ilmoitetaan.

Tiedote 11.11.2020

Rovaniemen kaupunki jatkaa yli 12-vuotiaiden ryhmätoimintojen keskeyttämisen suositusta 18.11.2020 saakka. Perusteena on se, että Rovaniemen kaupunki on vielä kiihtymisvaiheessa ja halutaan varmistaa, että päästään kiihtymisvaiheesta perusvaiheeseen. 

Jatkamme Rovaniemen kansalaisopiston osalta samalla linjauksella ja lähiopetuksen keskeytystä jatketaan 18.11.2020 asti. Etäopetus ja yksilöopetus ovat mahdollisia.

TIEDOTE 29.10.2020

Otamme Rovalan Setlementin oppilaitoksissa vahvan maskisuosituksen käyttöön välittömästi ja tiedotamme asiasta.

Suosittelemme vahvasti maskin käyttöä Rovaniemen kansalaisopistossa sekä henkilökunnan että opiskelijoiden osalta. 

Opiskelijat hankkivat itse maskin käyttöönsä ja huolehtivat siitä.
Ilmaisia maskeja on saatavilla:

Rovaniemen Kansalaistalo

Rovaniemen Kansalaistalon eteisaulassa jaetaan Rovaniemen kaupungin hankkimia kasvomaskeja vähävaraisille. Maskien jako maanantaisin ja perjantaisin klo 10-11.30 ja torstaisin klo 15-16.30. Jakeluihin kuljetaan Ainonkadulta eteisaulan kautta Rovakadulle. Jakelut toteutetaan THL:n turvaohjeistuksien mukaisesti ja niissä tulee noudattaa 2 metrin turvaväliä. Lisätietoa p. 016 356 0292

Toivomme että tulet aikaisintaan puoli tuntia ennen jakojen alkamista paikalle. Huomiothan sään mukaisen pukeutumisen.

Rovaniemen kaupunki, kylät

Kylien osalta maskeja on saatavilla linkissä olevissa jakelupaikoissa:

https://www.rovaniemi.fi/news/Kasvomaskeja-aletaan-jakaa-vahavaraisille-Rovaniemen-kylilla-/uaovucjd/cc156c04-5065-4ef3-94de-45d7526b0250

Tämä on yhteinen haaste. Toivon, että vähennämme riskejä yhteisellä panostuksella.
Pidetään huolta ja pysytään terveinä!

Tiedote 10.8.2020

TIEDOTE KANSALAISOPISTON SYKSYN 2020 ALOITUKSESTA

Hyvät uudet ja jatkavat Rovaniemen kansalaisopiston opiskelijat!

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2020-2021. Aloitamme lukuvuoden lähiopetuksessa. Syksy pyritään opiskelemaan mahdollisimman normaalisti korona-ohjeistus huomioiden. Ilmoitamme mahdollisesta etäopetukseen siirtymisestä erikseen. Noudatamme terveysviranomaisten sekä AVI:n, OKM:n ja OPH:n ohjeistuksia lähiopetuksen järjestämisessä.

Olemme jokainen vastuussa koronan leviämisen ehkäisemisestä!

Koronavirukselle altistumista ja tartuntaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä lähiopetuksessa (OPH):

Lähiopetuksena annettavassa vapaan sivistystyön koulutuksessa noudatetaan viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia koronatartuntojen leviämisen estämiseksi. Opiskelijan tai opettajan ei pidä osallistua lähiopetukseen tai muuhun oppilaitoksen tiloissa järjestettävään toimintaan, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita. Muiden oppilaitoksen tiloissa työskentelevien tai siellä vierailevien ei myöskään pidä tulla oppilaitoksen tiloihin oireisena. Jos henkilö sairastuu päivän aikana, tulee hänen poistua välittömästi oppilaitoksesta. Oireisten tulee hakeutua koronavirustestiin kaupungin terveysviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti.

Noudata tarkasti seuraavia ohjeita:

  • Kaikki oppilaitoksessa asioivat pesevät kätensä aina ulkoa sisälle tultaessa, aina ennen ruokailua, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. 
  • Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
  • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta on saatavilla mm. aulatiloissa ja opetustiloissa.
  • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Opiskelijoiden näkökulmasta keskeisiä huomioitavia asioita ovat myös seuraavat kohdat:

  • Lähikontakteja vältetään. Pyri pitämään riittävä 1-2 metrin välimatka muihin henkilöihin.
  • Noudata tarkasti yskimis- ja käsihygieniaa!
  • Eri opiskelijaryhmien välisiä kontakteja vältetään erilaisissa siirtymätilanteissa.

Kurssien muutoksista koronaan liittyvässä poikkeustilanteessa

Kurssimaksujen palauttamisessa toimitaan seuraavasti ylivoimaisen esteen sattuessa:

Ylivoimainen este (force majeure) tarkoittaa sellaista osapuolelle ilmaantunutta yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen. Ylivoimainen este on aina sen kohdanneelle sellainen tapahtuma, johon ei voi valmistautua. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sota, kulkutauti, luonnonmullistus tai viranomaisen antama kielto tai määräys. Koronatilanne voi aiheuttaa edellä kuvatun kaltaisen force majeure -tilanteen.

Koronapandemian aikana kansalaisopisto noudattaa terveysviranomaisten sekä AVI:n, OPH:n ja OKM:n ohjeistuksia lähiopetuksen järjestämisessä. Mikäli lähiopetuksen toteuttamiseen tulee rajoituksia viranomaistaholta, voidaan opetus siirtää etäopetukseksi rehtorin päätöksellä. Opetuskertoja voidaan myös siirtää toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Mikäli kurssi jatkuu etäopetuksena tai lähiopetus toteutetaan myöhempänä ajankohtana, ei kurssimaksun palautuksille ole perusteita. Mikäli kurssi ei ole siirrettävissä etäopetukseksi tai lähiopetusta ei voida toteuttaa myöhempänä ajankohtana, opiskelija saa opistolta lahjakortin, joka vastaa toteutumatta jääneiden opetuskertojen osallistumismaksua. Kurssiajan määrittelee Rovaniemen kansalaisopisto.

Muissa mahdollisissa kurssien keskeyttämisasioissa voit olla yhteydessä opiston toimistoon. Rovaniemen kansalaisopiston yhteystiedot löydät: https://www.rovala.fi/yhteystiedot/

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan kursseillemme. Toivomme, että viihdyt kursseillamme ja koet paljon oppimisen iloa. Iloa, rohkeutta ja luovuutta opintoihin!

Pysytään terveinä.

Tiedote 25.3.2020

Tervehdys kansalaisopistosta!

Rovaniemen kansalaisopiston ryhmätoiminta on keskeytetty koronavirusepidemian ehkäisemiseksi näillä tiedoilla 13.4.2020 saakka. Seuraamme tilannetta koko ajan ja ilmoitamme mahdollisista muutoksista.

Olemme kartoittamassa ja suunnittelemassa mahdollisuutta etäopetuksen järjestämiseen erilaisin kyselyin. Suunnittelemme ja arvioimme myös lukukauteen liittyviä päivämääriä uudelleen kevätkauden päättymisen ja syyskauden aloittamisen osalta.

Keskeneräisten töiden osalta ilmoitamme noutomahdollisuuden myöhemmin, kun saamme luvan avata opisto.

Toivomme tässä kaikille haastavassa tilanteessa voimia ja ymmärrystä. Otamme myös mielellämme vastaan uusia kurssitoiveita. Niitä voit lähettää kansalaisopisto@rovala.fi. Toivomme myös, että pysytään kaikki terveinä. Pidetään huolta toisistamme!

 

Vararehtori

Tiedote 17.3.2020

TIEDOTE ROVANIEMEN KANSALAISOPISTON OPISKELIJOILLE:

Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti Rovaniemen kansalaisopiston toiminta keskeytyy toistaiseksi, 18.3.-13.4.2020 välisenä aikana. Oppilaitoksen tilat ja kurssipaikat suljetaan.

Rovaniemen kansalaisopisto ei järjestä millään ainealueella etäopetusta keskeytyksen aikana yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Jo käynnissä olevien kurssien maksuja ei palauteta. Niiden kurssien osalta, jotka eivät ole ehtineet vielä alkaa, siirrämme järjestämistä eteenpäin korona-tilanteen selkiydyttyä. Tiedotamme opiskelijoita uusista kurssiajankohdista. Seuraamme Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistusta pitämättömien tuntien osalta.

Toivomme tässä kaikille haastavassa tilanteessa malttia ja ymmärrystä. Tiedotamme mahdollisista muutoksista Rovaniemen kansalaisopiston internet-sivustolla www.rovala.fi

Vararehtori Paula Frantti-Niemelä

Tiedote 16.3.2020

VALTIONEUVOSTON SUOSITUKSET yliopistoille, ammattikorkeakouluille, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, perusopetuksen, esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjille koronaviruspandemian aikana.

Maailman terveysjärjestö WHO ilmoitti 11.3.2020 koronaviruksen (COVID-19) laajentuneen pandemiaksi.

Suomessa on todettu 15.3.2020 mennessä noin 240 laboratoriovarmistettua koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on 12.3.2020 suosittanut kaikkien yli 500 hengen yleisötilaisuuksien perumista toukokuun loppuun saakka.

Aluehallintovirastot ovat antaneet tartuntatautilain nojalla asiaa koskevat määräykset, jotka ovat voimassa 12.4.2020 asti.

Yliopistot, ammattikorkeakoulut, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, perusopetuksen, esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjät ovat akuutin koronaviruksen leviämisen johdosta jo nostaneet varautumistasoaan.

Korkeakoulut ja monet lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat päättäneet opetuksen ja ohjauksen siirtämisestä verkkovälitteiseksi, peruneet suuria joukkotapahtumia sekä rajoittaneet henkilöstönsä ja opiskelijoiden matkustamista.

Toimet edistävät turvallisen opiskeluympäristön ja työympäristön takaamista opiskelijoille ja henkilöstölle, ja niitä on tärkeää jatkaa ja tehostaa, jotta viruksen leviämistä voidaan tehokkaasti ehkäistä ja hidastaa.

Valtioneuvoston suositukset Yliopistoja, ammattikorkeakouluja, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, perusopetuksen, esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjiä pyydetään ottamaan 18.3. alkaen seuraavat suositukset huomioon toiminnassaan: Valtioneuvosto suosittaa, että yliopistot, ammattikorkeakoulut, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, perusopetuksen, esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjät ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi turvaten samalla mahdollisimman hyvin opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisen, opintojen ja tutkintojen suorittamisen sekä opiskelijavalintojen toteuttamisen. 

Rovalan toiminnan osalta nämä Valtioneuvoston ohjeet tarkoittavat sitä, että Rovalan oppilaitosten toiminta keskeytetään ke 18.3.2020 alkaen ja oppilaitoksien tilat suljetaan opiskelijoilta. Opettajat antavat tarkemmat ohjeet opiskelijoille tiistain 17.3.2020 aikana.

Tiistain aikana viranomaiset tarkentavat meitä koskevaa ohjeistusta ja tiedotamme niistä välittömästi niitä saadessamme

 

Eero Pentti
toiminnanjohtaja
Rovalan Setlementti ry.

Toimintaohje koronaviruksen varalta

Rovalan Setlementti ry:n opistojen toimintaohje koronaviruksen varalta


1. Jos epäilet koronavirustartuntaa:
-  Ota aina ensin puhelimitse yhteyttä Lapin keskussairaalan päivystykseen tai Rovaniemen kaupungin terveysasemiin. Saat ohjeet hoitoon hakeutumiseen.

Lapin keskussairaalan päivystys puh. 016 322 4800

Urheilukadun terveysasema, Urheilukatu 5-7. Puh. 016 322 4600

Pulkamontien terveysasema, Pulkamontie 4. Puh. 016 322 4610

Rinteenkulman terveysasema, Koskikatu 25 (3.krs, eteläpääty). Puh. 016 322 4620

-  Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin.

-  Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.

2. Jos olet saanut koronavirustartunnan:
-  Ilmoita siitä heti kansalaisopistoon puh. +358 40 487 3010 tekstiviestitse tai puhelimitse. Kerro viestissä nimesi ja kurssisi.
-  Noudata kansalaisopistolta saamaasi ohjeistusta.

Muut varotoimenpiteet Rovalan Setlementti ry:n opistoissa


1. Palatessasi matkalta epidemia-alueelta (https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o#K):
- tee ilmoitus Koronavirusneuvontaan.


2. Pese kädet aina huolellisesti saippualla:
- kun saavut Rovalaan

- ennen ruokailua.
- wc-käynnin yhteydessä.


3. Ruokalinjastossa:
- älä pudota ottimia tarjoilukulhoon.

 Valtakunnallinen puhelinneuvonta tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta

Uudesta koronaviruksesta on avattu valtakunnallinen puhelinneuvonta, joka tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta. Neuvonnan numero on 0295 535 535.

Puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15. Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Näissä asioissa palvelee paikallinen terveystoimi. 

JOS OLET FLUNSSAINEN TAI SINULLA FLUNSSAOIREITA, JÄÄ KOTIIN.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä