Kasit

Kasiluokkalaisten TET viikolla 16

Kahdeksannen luokan oppilaiden työelämään tutustuminen on kevätlukukaudella viikolla 15 eli 8.-12.4.2019.

TET on kasilla jo pidempi kuin seitsemännellä luokalla. Tällä kertaa TET kestää koko kouluviikon ja oppilas itse hakee TET-paikkansa. Opon oppitunneilla tulemme käymään läpi TET-paikkojen hakua ja muita viikkoon liittyviä ohjeita. Yhdeksännellä luokalla TET järjestetään samaan tyyliin.

Viikon mittainen TET antaa oppilaalle paremmat mahdollisuudet tutustua työelämän eri tehtäviin ja ammatteihin. Hän pääsee paremmin sisälle työyhteisöön ja pystyy kehittämään erilaisia työelämässä tarvittavia taitoja viikon aikana. Myös TET-paikan omatoiminen hakeminen on tärkeä osa mainittujen taitojen kehittämistä, ja oppilas saa jo ensimakua siitä millaista työnhaku voi mahdollisesti olla.


Oppilaan tulee hankkia TET-paikka 25.3.2018 mennessä. Sovi TET-viikosta työpaikalla, täyttäkää yhdessä työsopimus.

Oppilas saa TET-viikon ajan käydä koululla ruokailemassa jos tämä on työpaikan sijainnin puolesta mahdollista.

TET-viikon aikana suoritetaan myös opon ohjeistamat tehtävät. TETin jälkeen käymme työharjoittelua läpi oppitunneilla tehtävien avulla.

Jos sairastut TET-viikolla, ilmoita siitä luokanvalvojalle normaalin käytänteen mukaan JA tottakai ensimmäisenä TET-paikan vastuuhenkilölle. TET-jaksoa ei siirretä muuhun ajankohtaan.

 

TET voidaan keskeyttää jos nuori ei osallistu työtehtäviin tai ei toimi annettujen ohjeiden mukaan.TETistä tiedotetaan lähempänä ajankohtaa. Lisätietoja saa opinto-ohjaajalta.