S2-lukutaitohanke

Hankekuvaus (Valtion erityisavustus lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria vahvistaviin toimiin vuosille 2021-2022)

Jyväskylän yläkouluissa opiskelee 1.8.2021 alkaen arvioilta 226 S2-oppilasta. Heistä n. 60 on ollut perusopetuksessa alla 6
vuotta, ja valmistavasta opetuksesta yleisopetukeen siirtyneitä on 20-30. Luvut ovat arvioita, sillä kesäaikaan tapahtuu
yleensä muuttoliikettä.
Yläkoulujen S2-oppilaat voidaan jaotella karkeasti kolmeen kohderyhmään:
1) Erityisesti koronavuoden aikana perusopetuksen päättövaiheessa maahantulleiden 6-9-luokkalaisten oppilaiden suomen
kielen taito on jäänyt heikolle tasolle. Heidän kouluvalmiutensa on ollut alemmalla tasolla. Oppilaat ovat siirtyneet 20-21
yleisopetukseen.
2) Laajamittaisessa englanninkielisessä kielirikasteisessa opetuksessa opiskelee oppilaita, joiden äidinkieli on muu kuin
suomi. Oppilaiden haasteena ei ole akateemisten taitojen puute, vaan heidän suomen kielen taito uhkaa jäädä niin
heikoksi, että se vaikuttaa heidän mahdollisuuksiin hakeutua toisella asteella muualla kuin IB-lukioon.
3) Muut pidempään Suomessa asuneet S2-oppilaat.

Tavoitteena on tukea oppilaita POPS:n T5 ja T12 oppimisessa, siten, että opettaja ohjaa oppilasta kriittiseen tekstien
tulkintaan itsenäisesti ja ryhmässä, oppilas lukee tekstejä (myös verkkotekstejä) itseään kiinnostavista aiheista ja yleistietoa
käsittelevistä teksteistä ja esittää niistä ohjatusti mielipiteitä sekä arvioita, oppilas tiivistää tuttua aihetta käsittelevän
kuullun, nähdyn ja luetun tekstin pääajatuksia ja tärkeitä yksityiskohtia ja selittää ne omin sanoin, oppilas keskustelee
konkreetteja aiheita käsittelevien tekstien herättämistä ajatuksista, oppilas osaa tehdä tekstistä päätelmiä ja kriittisiä
kysymyksiä, oppilas pystyy tulkitsemaan myös abstrakteja tai käsitteellisiä aiheita ja erottelemaan niissä olevia tosiasioita,
asenteita ja mielipiteitä ja oppilas pystyy yksin ja ryhmässä esittämään perusteltuja kommentteja erilaisista teksteistä, joita
kohtaa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, koulussa, vapaa-ajalla ja myös muodollisissa tilanteissa.

Hakkeessa on työskennellyt 4 AI/S2 -opettajaa (Huhtasuon yhtenäiskoulu, Viitaniemen koulu, Kilpisen yhtenäiskoulu, Kuokkalan yhtenäiskoulu).Opettajat eivät ole arviointivastuussa, vaan he tukevat koulujen opettajia oppilaiden lukutaidon kehittämisessä,
eriyttämisessä sekä etsivät yhdessä oppilaan ja oppilasta opettavien kanssa mielenkiintoista, oppilaan taitotasoon sopivia
tekstejä. Opettajat keskittyvät kehittämään oppilaiden S2-kielen opetussuunnitelman tavoitteita T5 ja T12

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä