Radioaktiivisuus

5. Tärkeitä käsitteitä (käsitellään seuraavalla viikolla)

Radioaktiivisuus
- ytimessä tapahtuvia muutoksia, jossa ydin pyrkii tasapainoon
- ydin lähettää säteilyä
- esim. C-14 ja H-3
- aineen kyky lähettää säteilyä

Aktiivisuus
- kuinka monta virittynyttä ydintä hajoaa sekunnissa säteilyä lähettäen
- 1000 Bq (Becquerel) tarkoittaa 1000 ydinhajoamista sekunnissa 
- ei kerro säteilyn vaarallisuudesta

Puoliintumisaika
- missä ajassa puolet epästabiileista ytimistä hajoaa
- esim. C-14  5730 vuotta,
Rn- 222  3,8 vrk,
ja U-238 n. 4,5 miljardia vuotta

Säteilyannos
- kuinka paljon säteilyenergiaa on imeytynyt kudokseen
- vaara, biologinen haitta
- mSv ( millisievert)
- asuntojen radonkaasu 4 mSv vuodessa