Derby 2.0

Tervetuloa Derby-kotiryhmän sivuille!

Kotiryhmä Derby 2.0:ssa tarkastellaan kestävyyden kysymyksiä erilaisista näkökulmista, erityisesti sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä sekä yhteiskunnallista osaamista painottaen, ja hahmotellaan käytännön pedagogiikkaa, joka mahdollistaa oikeudenmukaisemman ja kestävän elämäntavan muodostumisen moniäänisessä ja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa.

Ryhmän toimintatapaa leimaa tutkiva, kokeileva, kriittinen ja yhteisöllinen oppiminen, työskentely käytännön oppimistilanteissa sekä tasa-arvo ja demokratia ryhmän kaikkien jäsenten kesken.
 

 

Derbyn ensimmäisen vuoden opinnot

Derby-kotiryhmän ensimmäisen vuoden opinnot ajoituksineen löytyvät opintopolusta

Opintopolusta löytyvät kolmen ensimmäisen vuoden opinnot, joten opintopolku toimii ohjeena myös kesän 2023 ja 2024 ilmoittautumisissa. 

Ensimmäisenä vuonna opintoihin kuuluu:

Yleisopintoja: 
KTKO1010 Johdatus yliopisto-opiskeluun ja opintosuunnitelma 2 op
HYVY001 Akateeminen opiskelukyky, muutakin kuin opintopisteitä 2 op

Kieli- ja viestintäopintoja:
OKLV211 Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen 1, 4 op
KTKO1007 Digitaalisen osaamisen perusteet 3 op
XYHK2000 Akateemiset tekstitaidot (OKL) 2 op

Kasvatustieteen perusopinnot:
KTKP010 Oppiminen ja ohjaus 5 op
KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö 5 op
KTKP3019 Osaaminen ja asiantuntijuus: opetusharjoittelu 1, 5 op
KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto 5 op
KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos 5 op

POM-opinnot (eli oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien padagogiikan opinnot):
POMM1002 Johdatus monialaisiin opintoihin 3 op
POMM1073 Musiikkikasvatus 4 op
POMM1063 Matematiikan pedagogiikka 5 op
POMM1033 Kuvataiteen pedagogiikka 4 op
POMM1013 Historian ja yhteiskuntaopin pedagogiikka 3 op
POMM1023 Katsomusaineiden pedagogiikka 3 op

Vapaasti valittavia opintojaksoja:
YFIP1001 Maailman tila 10 op

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä