MultiLeTe

MultiLeTe (2019) - MONITIETEINEN OPPIMISEN JA OPETUKSEN RYHMÄ 

Miksi kaikki lapset eivät opi samalla tavalla? Miksi koulumotivaatio hiipuu? Mikä merkitys on opettajan ja oppilaan välisellä vuorovaikutuksella? Muun muassa näitä teemoja tarkastellaan Monitieteisen oppimisen ja opetuksen -kotiryhmässä, jossa toteutetaan tutkimusperusteista opettajankoulutusta ilmiölähtöisesti. Kotiryhmän opiskelua tukevat MultiLete-profiilihankkeen tutkijat kasvatustieteestä, erityispedagogiikasta ja psykologiasta. Kotiryhmän opetus perustuu tuoreeseen tutkimustietoon yksilöllisistä oppimisprosesseista ja niiden ohjaamisesta erilaisissa ympäristöissä. Opetuksessa korostuu tutkiva, reflektoiva ja vuorovaikutteinen ote lasten oppimiseen. Keskeisiä tutkittavia ilmiöitä ovat perustaitojen oppiminen ja motivaatio, luokkahuonevuorovaikutus, oppimisvaikeudet ja niiden tukeminen, oppimiseen liittyvä aivotutkimus sekä oppiminen ja sen ohjaaminen digitaalisissa ja pelillisissä oppimisympäristöissä. Ryhmäläisten on mahdollisuus tutustua tutkimusryhmien toimintaan ja tutkimusavustajana toimimiseen jo ensimmäisen vuoden aikana, mikä voi osaltaan helpottaa kandi- ja/tai graduaiheen löytymistä. Lukuvuonna 2019-2020 tässä kotiryhmässä opiskelevat opiskelijat saavat halutessaan opinto-oikeuden erillisiin erityisopettajan opintoihin 60 op, jotka tuottavat myös erityisopettajan pätevyyden. 

Lisätietoja: Hely Innanen, hely.innanen@jyu.fi 
Oppimisen ja opetuksen tutkimuksen keskuksen nettisivut: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/clt

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä