Opintojakson arviointi

Opintojakson arviointi

POMM1120-kurssin työskentelyn arvosana kootaan opiskelijan itsearvioinnista ja opettajan arvioinnista:

Arvioinnin kohde

Arvioinnin tapa

Osuus kurssin kokonaisarviossa

Oman oppimisen ja pienryhmän työskentelyn itsearviointi

sanallinen ja numeerinen itsearviointi

50 %

Ryhmän projektin arviointi

sanallinen ja numeerinen opettajan arviointi

50 %

Opettajalla on mahdollisuus arviointikriteerien perusteella nostaa tai laskea kokonaisarvosanaa tai palauttaa opiskelijan itsearviointi takaisin uudelleen tarkistettavaksi. Ryhmien materiaalien ja henkilökohtaisen itsearvioinnin tulee olla palautettu sovittuun palautusaikaan. Palautusajat löydät ryhmien omilta sivuilta.

Kurssin oppimistavoitteet jaoteltuna työskentelymuotoihin:

Oppimistavoite

MOK-materiaali Ryhmätyöskentelyn osuus

ymmärtää lapsen kielen kehityksen ja kieltenopetuksen pedagogiikan perusteet, erityisesti varhaisen kielenoppimisen ja toisen kotimaisen kielen näkökulmasta

x x
ymmärtää kielten merkityksen myös perusopetuksen opetussuunnitelman yleisten ja laaja-alaisten tavoitteiden saavuttamisessa x x
osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kielipainotteisen monialaisen oppimiskokonaisuuden koulukontekstissa x x
osaa toimia rakentavasti yhteistyössä opiskelijaryhmän ja koulun henkilöstön kanssa   x
ottaa vastuun omasta ja muiden oppimisesta sekä osaa reflektoida omaa oppimistaan.   x

Opintojakson arviointikriteerit löydät liitteenä alempaa, samoin itsearviointilomakkeen.

Liitteet:

Arviointikriteerit
Itsearviointilomake

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä