Opintojakson arviointi

Opintojakson arviointi itse- ja opearvioiden 50:50 arviointikriteereihin nojaten (opettajalla on mahdollisuus arviointikriteerien perusteella nostaa tai laskea kokonaisarvosanaa tai palauttaa opiskelijan itsearviointi takaisin uudelleen tarkistettavaksi).

Arvosana 5
: Tekijä on reflektoinut omaa kehittymistään kriittisesti sekä tunnistanut erittäin kattavasti vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan kaikkien opettajan ydinosaamisaluiden ja POM-opintojen suunnassa. Hän on tehnyt oppimisesta itselleen merkityksellistä opintojakson eri työskentelymuodoissa. Aukkopaikkatehtävässä tekijä on tiedonlähteitään tarkasti analysoiden ja syvällisesti pohtien lisännyt omaa osaamistaan oman kehittämistarpeensa osalta. Hän on pohtinut kasvatukseen ja oppimiseen liittyviä teemoja syvällisesti lukemansa kirjallisuuden pohjalta ja muiden opiskelijoiden kanssa. Näin hän on lisännyt ja syventänyt ymmärrystään seminaarin aihepiireistä. Osaamisaluebloggauksissa ja yhteenvedossa on eritelty monipuolisesti ja tarkasti omia käsityksiä koulusta, oppimisesta ja opettamisesta sekä omaa suhdetta niihin.

Arvosana 4:
Ei täytä kaikilta osin arvosanan 5 kriteerejä

Arvosana 3:
Tekijä on reflektoinut omaa kehittymistään hyvin sekä tunnistanut kattavasti vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan useimpien opettajan ydinosaamisaluiden ja POM-opintojen suunnassa. Hän on pyrkinyt tekemään oppimisesta itselleen merkityksellistä opintojakson eri työskentelymuodoissa. Aukkopaikkatehtävässä tekijä on lisännyt omaa osaamistaan tiedonlähteitään analysoiden ja pohtien. Hän on pohtinut hyvin kasvatukseen ja oppimiseen liittyviä teemoja lukemansa kirjallisuuden pohjalta ja muiden opiskelijoiden kanssa ja näin lisännyt ymmärrystään seminaarin aihepiireistä. Osaamisaluebloggauksissa ja yhteenvedossa on eritelty hyvin omia käsityksiä koulusta, oppimisesta ja opettamisesta sekä suhdetta niihin.

Arvosana 2:
Ei täytä kaikilta osin arvosanan 3 kriteerejä

Arvosana 1: Tekijä on pystynyt reflektoimaan omaa kehittymistään jossain määrin sekä tunnistamaan osittain vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan opettajan ydinosaamisaluiden ja POM-opintojen suunnassa. Asioiden käsittely on kuitenkin melko ulkokohtaista, eikä siitä välity omakohtaisuus ja yhteistoiminta muiden kanssa. Aukkopaikkatehtävässä tekijä on lähinnä referoinut tiedonlähteitään. Osaamisaluebloggauksissa ja yhteenvedossa on tunnistettu koulun ja sen oppisisältöjen piirteita, mutta esimerkiksi pedagogisen toiminnan ja koulun ilmiöiden erittely ja tulkinta on pinnallista ja/tai vähäistä.

Arvosana 0: Ei täytä arvosanan 1 kriteerejä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä