Kummiystävätoimintaa kouluilla

Erityispedagogiikan opeopiskelijat (ala)koululaisten kummiystävinä

Haluaisitko toimia kummisystävänä alakouluikäiselle oppilaalle, joka tarvitsee koulunkäyntiinsä tukea – tavalla tai toisella – tai olisitko kenties innostunut omasta kummiluokasta?

Syksystä 2012 alkaen entinen Pohjanlammen koulu (nykyisin Kuokkalan yhtenäiskoulun luokat 0 – 6) ja opettajankoulutuslaitos ovat tehneet yhteistyötä kummiystävätoiminnan merkeissä. Myöhemmin toiminta on laajentunut muihin Jyväskylän kouluihin ja jopa muiden kaupunkien kouluihin. POM-opintoja tekevät erityisopettajaopiskelijat, soveltavaa harjoittelua tekevät aineenopettajaopiskelijat ja osa luokanopettajaopiskelijoista ovat olleet oppilaiden tukena mm. arjen koulutyössä, läksyjen opiskelussa ja sosiaalisten taitojen kartuttamisessa.

Mukaan valittavan oppilaan luokanopettaja ja kummiopiskelijapari (yleensä oppilaalla on siis kaksi ystäväkummia) sopivat keskenään tarkemmin toimintatavoista, esim. kummit ovat mukana sovitusti resurssiopeina tavallisilla tunneilla tai vaikka matikkapajaa tai läksykerhoa vetämässä, retkillä aikuisina ym. Kummitoiminta voi olla myös oppilaan ja kummien yhteistä vapaata ajanviettoa tai toimintaa koko kummiryhmän kesken, esim. ystävyysjuhlana koululla. Oppilaskohtainen toiminta on todella oppilaslähtöistä: tekeminen mietitään aina sen mukaan, mikä tukee parhaiten oppilasta tämän koulu- ja elämäntaipaleella. - Tarjolla on ollut myös mahdollisuus toimia luokkakummina luokissa, joissa on paljon tuen tarvetta tai vaan ”apukäsien” tarve, ja tällöin on ollut mahdollista vetää myös omia tunteja oppilasryhmälle.
 
Kummiystävätoiminnalla on mahdollista kartuttaa opintopisteitä mm. vapaavalintaisiin opintoihin. Työskentelystä saa opintopisteitä tehdyn työn mukaan, ja toimintaa voi halutessa/tarvittaessa syventää kirjallisuuden ja reflektoivan työskentelyn avulla. Esimerkiksi jos koululla on ollut noin 27 tuntia, saa pelkästä kontaktituntimäärästä ja sen kirjaamisesta/lyhyestä raportoinnista 2 op (itsenäisen työn kerroin tällöin siis 1), mutta reflektoivan esseen avulla opintopistemäärää voi halutessa laajentaa jopa viiteen opintopisteeseen.
 
Mikäli olet kiinnostunut kummiystävätoiminnasta, ota yhteyttä Johannaan (johanna.kainulainen@jyu.fi)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä