Paatelan koulu

Paatelan koulu toimii ja tekee!

Koulun toiminta-ajatus ja toimintaympäristön kuvaus

Paatelan kyläkoulu on lukuvuonna 2019-2020 52 oppilaan ja henkilökunnan yhteinen luonnonläheinen oppimismiljöö.

Toiminta-ajatuksinamme on runsas toiminnallisuus, taito- ja taideaineiden sekä ilmaisutaidon kehittäminen ja vaaliminen, kansainvälisyys sekä avoin ja luonteva yhteistyö vanhempien sekä paikallisten taitajien kanssa.

Kolmiopettajaisessa kyläkoulussamme luokat 1-6 ovat kahden luokan yhdysluokkia, mikä asettaa suuret vaatimukset lasten kyvylle työskennellä itsenäisesti. Yhdysluokkaopetus tarjoaa oivallisia tilanteita eri ikäluokkien yhteistyölle. Työskennellessä oppilaat auttavat toisiaan ja välitunneilla kaikenikäiset lapset leikkivät yhteisiä leikkejä.  Eri-ikäisten ja erilaisten oppijoiden välinen yhteistoiminta niin oppitunneilla kuin välitunneillakin lujittaa koulumme keskeisintä toiminta-ajatusta, yhteisöllisyyttä. 

Hyvänä esimerkkinä koulun toiminta-ajatuksen toteuttamisesta käytännössä käyvät ennakoivan oppilashuollon myötä ideoidut toistuvat EMPAATTI -KAIKKI SAMASSA VENEESSÄ -teemapäivät. Nämä erilaiset teemapäivät tukevat myös tavoitettamme opiskella yhdessä myönteisessä, innostavassa ja turvallisessa ilmapiirissä.

Koulu toimii aktiivisessa yhteistyössä Paatelan koulun vanhempainyhdistys ry:n kanssa. Yhteistyö vanhempien kanssa on luontevaa ja tuloksellista. Esimerkkinä tästä ovat koulun ja vanhempien yhteiset tapahtumat ja kevään retketja leirikoulut. Erityisesti Tanhuvaaran urheiluopistolle suuntautuneet, oppilaille täysin ilmaiset leirikoulut ovat odotettu tapahtuma niin oppilaille kuin myös vanhemmillekin. Vanhemmat ovat osallistuneet leirikouluihin poikkeuksellisen runsaslukuisesti, mikä on tuonut leirikouluihin ja myös koko koulun toimintaan erityisen voimakkaan koulun toimintakulttuuria tukevan yhteisöllisyyden tunteen ja voiman!

Lukuvuosi 2018-2019

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko5

27 January 2020 Thursday
28 January 2020 Thursday
29 January 2020 Thursday
30 January 2020 Thursday
31 January 2020 Thursday
1 February 2020 Thursday
2 February 2020 Thursday

Viikko6

3 February 2020 Thursday
4 February 2020 Thursday
5 February 2020 Thursday
6 February 2020 Thursday
7 February 2020 Thursday
8 February 2020 Thursday
9 February 2020 Thursday

Viikko7

10 February 2020 Thursday
11 February 2020 Thursday
12 February 2020 Thursday
13 February 2020 Thursday
14 February 2020 Thursday
15 February 2020 Thursday
16 February 2020 Thursday

Viikko8

17 February 2020 Thursday
18 February 2020 Thursday
19 February 2020 Thursday
20 February 2020 Thursday
21 February 2020 Thursday
22 February 2020 Thursday
23 February 2020 Thursday

Viikko9

24 February 2020 Thursday
25 February 2020 Thursday
26 February 2020 Thursday
27 February 2020 Thursday
28 February 2020 Thursday
29 February 2020 Thursday
1 March 2020 Thursday
Ilmoittautuminen