Esi- ja perusopetus

Juvan kunnan perusopetuksen yksiköt

Juvan kunnassa toimii vuoden 2021 alusta kolme perusopetuksen yksikköä:
  • Juvan yhtenäiskoulu / Martti Talvela-kampus
  • Hatsolan koulu
  • Paatelan koulu

Arvioinnit muuttuvat 1.8.2020 alkaen

Opetushallitus on 10.2.2020 täydentänyt perusopetuksen opetussuunnitelman 2014 perusteita siten, että se olisi yhdenmukainen valtakunnallisesti tarkasteltuna.

Tässä muutoksessa oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi suoritetaan jatkossa seuraavasti:

6.11.1 Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Vuosiluokilla 1–3 arviointi lukuvuositodistuksiin ja mahdollisiin välitodistuksiin annetaan sanallinen arvio tai numeroarvosana opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti. 
Vuosiluokkien 4–8 lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa annetaan numeroarvosanat. Päättötodistuksessa ja mahdollisessa 9. vuosiluokan välitodistuksessa annetaan numeroarvosanat. Numeroarvosanaa voidaan täydentää kuvailevalla sanallisella arviolla, joka annetaan todistuksen liitteenä.

Juvan kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 2.6.2020:

Sanallisen arvion ja numeroarvosanan antaminen todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyttäytymisen
arvioinnissa
  • Vuosiluokkien 1-3 annetaan sanallinen arvio eri oppiaineissa ja käyttäytymisessä.
  • Vuosiluokilla 4-9 annetaan numeroarvosana eri oppiaineissa ja käyttäytymisessä.
Käyttäytyminen arvioidaan todistuksen mukana annettavalla liitteellä vuosiluokilla 1-3 ja vuosiluokilla 4-9 käyttäytymisen arviointi on ilmoitettu numerolla todistuksessa. Käyttäytymisen arvioinnin numeeriset kriteerit on muokattu yhdessä Juvan koulujen kanssa syksyn 2020 aikana.

Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia, eikä ole siksi mukana käyttäytymisen liittessä eikä myöskään kriteereissä.

Opetushallituksen ja Juvan kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökset sekä mallipohjat että kriteerit ovat liitteinä.

Liitteet:

Käyttäytymisen arviointi vuosiluokat 1-3
Käyttäytymisestä annettavan arvosanan kriteerit Juvan perusopetuksen 4.-9. luokkalaisille
Luku 26.Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi 1.8.2020 alkaen
PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN 2014 MUUTOKSET

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä