Kouluvalmentaja

Kouluvalmentaja

Kouluvalmentajan työnkuva

 

Kouluvalmentaja toimii koulussa Sitouttavan kouluyhteisötyön hanketyöntekijänä. Sitouttavalla kouluyhteisötyöllä vähennetään ja ennaltaehkäistään koulupoissaoloja yhteistyössä kotien kanssa, tuetaan oppilaiden kiinnittymistä kouluun vahvistamalla myönteistä koulukulttuuria ja -hyvinvointia, tunnistetaan ja autetaan oppilaita, joilla on haasteita säännöllisessä koulunkäynnissä sekä vahvistetaan perustaitojen saavuttamista ja oppimistuloksia. Sitouttavan kouluyhteisötyön kehittäminen on osa opetus- ja kulttuuriministeriön kiusaamisen vastaisen toimintaohjelman toteutusta.


Kouluvalmentajan tehtävät:

Kouluvalmentaja työskentelee koulussa lasten ja nuorten kanssa.
Työskentelyote on positiivinen, ratkaisukeskeinen sekä muutosjohtoinen. Kouluvalmentaja toimii myös koulun kasvatusammattilaisten sekä huoltajien apuna konsultoiden ja tuoden yhdessä toimien ratkaisumalleja mm. haastavaan käytökseen, koulunkäynnin pulmiin ja motivaatio-ongelmiin. Kouluvalmentaja toimii myös työparina kasvatusohjaajan sekä opettajien kanssa pitäen oppilaille mm. hyvinvointitaitotunteja sekä ryhmäyttämistä ja ilmiötyöskentelyä tarpeista nousevista aiheista. Kouluvalmentaja pitää oppilaille lisäksi sosiaalisen vahvistamisen ryhmätoimintaa ( SohVa), tukikeskusteluja sekä huoltajille erilaisia vanhemmuutta tukevia teemailtoja.

Koulun hyvinvoinnin kehittäminen 

  • Hyvinvoinnin edistäminen ja erilaisten toimintamallien suunnittelu yhdessä koko työyhteisön kanssa
  • Työparina toimiminen kasvatusohjaajan sekä oepttajien kanssa
  • Tukea sekä oppilaiden että henkilökunnan hyvinvointia ja työssä jaksamista 
  • Antaa tarvittaessa vertaistukea, näkökulmia ja ajatuksia koulun henkilökunnalle 
  • mateteriaalien työstäminen

- Osallistua oppilashuoltoryhmään kutsuttaessa

- Osallistua koulun johtoryhmään kutsuttaessa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä