Kasvatusohjaaja

Kasvatusohjaaja koulussamme

Kasvastusohjaajan tehtävät

- Hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä

 • Erilaisten toimintamallien suunnittelu ja hyvinvoinnin edistäminen yhdessä koko työyhteisön kanssa
 • Toimii työparina kouluvalmentaja-Maaritin kanssa
 • On oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukena
 • Antaa tarvittaessa vertaistukea, näkökulmia ja ajatuksia koulun henkilökunnalle kasvatusasioissa

- Kiusaamistapausten selvittely

 • Toimii kiusaamistapausten selvittelijänä ja tukena, mikäli kiusaaminen ei ole loppunut luokanopettajan/-valvojan toimien seurauksena (vrt. Kiusaamiseen puuttumisen malli)
 • Tekee yhteistyötä tiiviisti kotien ja tarvittaessa muiden asiaan liittyvien tahojen kanssa
 • Hoitaa jälkiseurantaa kiusaamistapauksissa
 • Siirtää tietoa kiusaamistapauksista koulun oppilashuoltoryhmälle ja rehtorille

- Oppilashuoltoryhmän jäsen

- Osallistuu koulun johtoryhmään kutsuttaessa

Hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvointityö kasvatusohjaajan toimessa

 • kehittämis-/suunnittelu- ja ideointityö työparin kanssa
 • tarvittaesssa yhteisiä teemailtoja huoltajille ja oppilaille
 • henkilökunnan vertaistuki
 • luokkaseuranta ja hyvinvointitaitojen edistäminen luokissa
 • tutkimusyhteistyö yliopiston kanssa
 • kehittämisyhteistyö kunnan ja Positive educationin kanssa


Tavoitteena on hyvinvoiva kouluyhteisö, jossa jokaista sen jäsentä kunnioitetaan ja arvostetaan. Harjoittelemme läsnäolemisen ja pysähtymisen taitoja ja vuorovaikutuksessa toistemme kanssa kiinnostumme, kunnioitamme, kysymme, kuuntelemme ja kannustamme.

Kiusaamiseen puuttuminen

Joutsan yhtenäiskoulussa kiusaamistapauksissa toimitaan seuraavasti

 • aikuinen, joka saa tiedon kiusaamisesta pyrkii selvittämään akuutin tilanteen ja siirtää asian luokanvalvojalle/ luokanopettajalle
 • mikäli kyseessä on väkivaltatilanne, paikalla ollut opettaja / ohjaaja tekee väkivaltailmoituksen
 • luokanopettaja/ luokanvalvoja on yhteydessä koteihin
 • luokanopettaja/ luokanvalvoja keskustelee asianosaisten kanssa ja täyttää Wilmaan kiusaamislomakkeen
 • luokanopettaja/ luokanvalvoja sopii seuranta-ajan, jonka kuluttua haastattelee ja täyttää Wilmaan kiusaamiskaavakkeen seurantaosion.
 • mikäli kiusaaminen jatkuu, siirtää opettaja asian kasvatusohjaajan hoidettavaksi. 
 • ennen asian kasvatusohjaajalle siirtoa, oppilaalle on kirjoitettu jälki-istunto ja opettaja on ollut puhelimitse yhteydessä kotiin
 • kasvatusohjaaja keskustelee asianosaisten kanssa ja jatkaa Wilma-kirjaamista tukilehdelle.
 • kasvatusohjaaja kutsuu tarvittaessa huoltajat paikalle keskustelemaan asiasta. Tällöin mukana on myös luokanopettaja/-valvoja tai OHR:n edustaja
 • mikäli kiusaaminen jatkuu kasvatusohjaajan seurannan jälkeenkin, siirtyy asia OHR:n käsiteltäväksi

Kiusaamiseen puuttumisen malli  on tarkemmin katsottavissa täällä

Tavoitteena on turvallinen, hyvinvoiva kouluyhteisö, missä kiusaamista ei esiinny. Tämän toteutumiseksi tarvitsemme hyvää, avointa yhteistyötä oppilaiden, henkilökunnan ja huoltajien välillä. Luodaan yhdessä kannustava ja positiivinen koulu, jossa jokaisella on turvallista olla oma itsensä!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä