ERASMUS+ KA1 - S.M.I.L.E. -projekti v. 2015-2017

Welcome to the homepage of S.M.I.L.E. -project!

S.M.I.L.E. project is a possibility for teachers to gain international experiencens, develop their language skills and to gain new methods for their work.

This site is the project´s homepage! In the mainpage you find a basic information of the project in Finnish, but all the other pages (headlines on the left) are in English, so that our partners in Italy, Germany, Spain and France can also participate.
S.M.I.L.E. project´s homepage is going to chance along with the project´s activities, there will be new pages open as activities began.

Please, do not hesitate to ask any details of the project!! My contact information is on the right side.

Hoping to have a nice and beneficial project with all of you! :)
Sanna

S.M.I.L.E. -project - Staff MobILity for school rEvolution -

S.M.I.L.E. -projektin esittely:

Kesto: 1.6.2015 - 30.6.2017
Projektin kokonaisbudjetti: 19 190 €
Kohderyhmä: Joutsan kunnan perusopetuksen ja lukion opettajat
Sisältö: Opettajien kielikurssit ja job shadow tutustumisvierailut kumppanikouluihin Italiassa.
* Kielikurssit: 4 opettajalle, á 5 pv + 2 matkustuspäivää. 2 opettajaa kielikurssille 1. toimintavuoden aikana.
* Job Shadow (= tutustuminen italialaisen kumppanikoulun arkeen): 8 opettajalle, á 7 pv + 2 matkustuspäivää. 4 opettajaa job shadow vierailulle 1. toimintavuoden aikana!
Kumppanikoulumme Italiassa: IIS ”Viale Adige”, Civitavecchia JA Liceo Scientifico Statale ”Paolo Ruffini”, Viterbo.

Mitä maksetaan?
- matkat, majoitus, vakuutus, ruokailukulut ja kielikurssimaksu budjettiin merkattuun maksimiin asti

Mitä ei makseta?
- päivärahoja eikä sijaiskuluja => tämä täydennyskoulutus pitää tapahtua koulupäivien ulkopuolella.

Mitä projekti edellyttää osallistuvalta opettajalta?

Vaatii osallistujalta

* Blogipäivityksiä reissun ajalta kunnan pedanet sivulla olevalle projektin omalle kotisivulle

* Ennen reissua valmistautumis/ennakointi/riskien kartoitus/suunnittelu -tapaamiset muiden projektiin osallistuvien Joutsan kunnan opettajien kanssa.

* Loppuraportti ja loppu-itsearviointi sekä kysely järjestelyistä

* Loppuarviointi keskustelu muiden osallistuneiden opettajien kanssa.

* Hakemukseen kirjattujen asioiden noudattamista

* Skypen, spostin, fb:n, blogin, eTwinning-alustan ja/tai muun kanavan käyttöä jo reissun suunnitteluvaiheessa kumppanikoulun opejen kanssa (varsinkin job shadowissa)

* Saa tukea Sanna opolta joka koordinoi projektia

* huom, myös oppilaille tehdään kysely ”ovatko huomanneet uusia ideoita opettajallaan reissun jälkeen..”

Projektin tarve opetustoimen näkökulmasta

Projektin tarve pohjautuu seuraaviin hakemuksella esitettyihin asioihin:

* Joutsan syrjäinen sijainti > oppilaiden sosioekonominen tausta, pitkät välimatkat kouluun

* Kunnan vetovoimaisuuden lisääminen

* Joutsan lukion vetovoimaisuuden lisääminen, lukion uuden OPS:in haasteet

* Antaa opettajille kansainvälistymisen kokemuksia, koska opettajien kokemukset heijastuvat pitkäkestoisesti oppilaiden hyödyksi (eurooppalaiseen kansalaisuuteen kasvaminen)

* Kumppanikoulu Italiassa on pitkään käyttänyt CLIL -menetelmää, eli ei-kielellisten oppiaineiden opettaminen vieraalla kielellä, ja tähän osaamiseen haluaisimme tutustua.

* Erityisoppilaiden inkluusio, erityisoppilaiden määrä ja erilaisuuksien laaja kirjo

* Opettajien kielitaidon kohottaminen ja kehittäminen

* Opettajuuden kehittäminen uusien näkökulmien avaamisella

* Opettajille mahdollisuus vertaistukeen eurooppalaisella tasolla

* Aktivoida lisää opettajia mukaan kansainvälisyystoimintoihin

* Kunnassa paljon opettajia jotka toimii eri luokka-asteilla > koulutus hyödyttää laajasti kunnan lapsia ja nuoria ja peheitä

* Tavoitteena on laatia kunnan opetustoimen kansainvälistymissuunnitelma

* Yhteistyön syventäminen kumppanikoulujemme kanssa

Joutsan Lukion kansainvälistymisstrategia projektin taustalla

SMILE -projektin TAUSTALLA ON LUKION KANSAINVÄLISTYMIS STRATEGIA, jonka aihealueiden toivotaan (toki soveltuvin osin) tämän projektin myötä siirtyvän kaikkien kunnan koulujen toimintoihin.

The aims in our internationalisation strategy are:

1) To increase students internationalisation at home throug international visitors. We have organised a yearly schedule for different international events and visitors. Our teachers have searched international charachters out of their courses. Etwinning makes international contacts possible during the lessons also.

2) Good and permanent relationships to partner schools in abroad. At the moment we are working with cooperation with one French and two German schools, with one Italian and two Spanish schools we are planning an Erasmus+ project. We are hosting one Austrian teacher this year in their KA1-project. Cooperation with local Lions -club for organizing information events for students.

3) To tight internationalisation even firmly and efficiently in different subjects and to teaching. Students are beeing motivated to collect ”International studies”-passport.

4) To use ICT tools in teaching and learning more efficiently. ETwinning and skype have been used in English, German and counseling lessons.

5) To make high school studies a tempting possibility for younger pupils and motivate them with updated teaching methods.

6) To tight up firmly together our entrepreunal -fundraising projects with our international mobility projects. Our big aim is to give our students the possibility for mobility projects despite of the family´s economical situation. Fundraising projects teach many good entrepreunal skills and this attitude will be translated to students other studies too.

7) To raise students interest for global issues and that way strenghtening their active citicenship. Different school subjects, an active students board and tutor-students and the cooperation with our community´s local enterprises are the means for that.


SMILE is going to make a revolution happen in our municipality, that is a more international view for all our teaching and other activities. We also hope that through this project more teachers will be interested in starting different international projects with partner schools abroad!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä