ERASMUS+ KA1 - S.M.I.L.E. -projekti v. 2015-2017

Mitä projekti edellyttää osallistuvalta opettajalta?

Vaatii osallistujalta

* Blogipäivityksiä reissun ajalta kunnan pedanet sivulla olevalle projektin omalle kotisivulle

* Ennen reissua valmistautumis/ennakointi/riskien kartoitus/suunnittelu -tapaamiset muiden projektiin osallistuvien Joutsan kunnan opettajien kanssa.

* Loppuraportti ja loppu-itsearviointi sekä kysely järjestelyistä

* Loppuarviointi keskustelu muiden osallistuneiden opettajien kanssa.

* Hakemukseen kirjattujen asioiden noudattamista

* Skypen, spostin, fb:n, blogin, eTwinning-alustan ja/tai muun kanavan käyttöä jo reissun suunnitteluvaiheessa kumppanikoulun opejen kanssa (varsinkin job shadowissa)

* Saa tukea Sanna opolta joka koordinoi projektia

* huom, myös oppilaille tehdään kysely ”ovatko huomanneet uusia ideoita opettajallaan reissun jälkeen..”