Teerimäki

Teerimäki | tänä päivänä

Talo on keltaiseksi maalattu. Se on aivan Jokioisten keskustassa. Teerimäki on metsäisen mäen suojassa. Se on rauhallinen ja turvallinen päivähoitopaikka 63 lapselle. Teerimäki ei ole ollut aina lasten päiväkotina. Kunnan päivähoito on nykyisin laajentunut useaan yksikköön. Rakennus täyttää päivisin kuntamme pienten toivojen, Punatulkkujen, Sinitiaisten ja Talitinttien iloiset leikit ja puuhat.Lähteet: http://www.jokioinen.fi/kunta/historia/teerimaen-vaiheita/

Teerimäki |today

The house is painted yellow. It is right in the center of Jokioinen. Teerimäki is protected by a wooded hill. It is a peaceful and a safe day care facility for 63 children. Teerimäki has not always been the home of a childrens´s day care. Municipal day care has now been expanded to a plurality of units. The municipality meets the needs of our small hopes, the bullfinches, the blue tits and the great tits and their happy funs and doings.

Teerimäen historiaa

Entinen koulukeskus on rakennettu 1953 vuoden alussa. Se on vanha huvila. Talossa asui vanha Kamreemi Tällöin paikka nimettiin Teerimäeksi, se viittasi talon vanhoihin aikoihin, sillä siellä asui ennen teerejä. Teerejä hoidettiin rautaisissa häkeissä, sitten ne päästettiin keväällä häkeistään. Teerimäki kunnostettiin päiväkodiksi. Sata vuotta sitten Jokioisiin rakennettiiin museorautatie, jonka viereen
rakennettiin hänen asuinrakennus jonka nimeksi tuli Hongista. Karl Fazerilla ei ollut varaa pitää sitä ja sen vuoksi hän myi sen pois. Paroni Mannerheim kehitti kartanon uudenaikaiseen suuntaan, mutta kompastui venäjän poliitiikkaansa. Vanha metsästysmaja palveli kunnan taloa joulukuuhun 1952. Uusi keskuskansakoulu. Vanhalla rakennuksella on ollut pitkä historia.Lähteet: http://www.jokioinen.fi/kunta/historia/teerimaen-vaiheita/

History of the Teerimäki

Former schoolcenter was built in 1953 at the beginning of the year. It is an old villa. In the house, lived an old Kamreemi. In this case, the place was named Teerimäki, referring to the house in the old days, because black grouses lived there. The grouses were kept and treated in iron cages, then they were released when spring came. Teerimäki was renovated to a daycare. One hundred years ago, a the Jokioinen museum railway was built, next to which was built his house, that was named Hongista. Karl Fazer could not afford to keep it, so he sold it. Baron Mannerheim upgraded the manor into a new direction but got caught in Russian policy. An old lodge served the town hall until December of 1952. A new central primary school. The old building has had a long history.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä