Monialainen

Jokioinen tutuksi- monialainen oppimiskokonaisuus

Jokioisten vaakuna.png

Miinan koulun viides ja kuudes luokka tekivät monialaisen aiheesta Jokioisten historia ja nykypäivä. Oppilaat jaettiin neljän hengen ryhmiin. Projektia teki yhteensä 50 oppilasta. Viikko siinä meni. Teksti käännettiin myös englanniksi. Ne ovat myös kuunneltavissa sekä suomeksi että englanniksi.


Miina School's fifth and sixth grades made a multidisciplinary module on the history of Jokioinen and present day. The students were divided into groups of four. 50 students took part in the project which took a week. The text was also translated into English. They are available for listening both in Finnish and in English.