Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

Peruskoulun kertausta (ENA9) 2 op

Opintojaksossa kerrataan peruskoulun oppimäärään sisältyviä englannin kielen perusrakenteita, sanastoa ja puhetilanteita. Painopiste on puheen ja tekstin ymmärtämisessä sekä suullisessa viestinnässä. Opintojakso valmentaa lukion englannin opintoihin.

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • kertaa peruskoulun oppimäärään sisältyvää englannin kielen kielioppia ja rakenteita 
 • kertaa peruskoulun oppimäärään sisältyvää englannin kielen sanastoa
 • harjoittaa luetun ymmärtämisen taitojaan
 • vahvistaa taitoaan ymmärtää puhuttua kieltä
 • harjoittaa suullisen vuorovaikutuksen perustaitojaan

Keskeiset sisällöt

 • peruskoulun oppimäärään sisältyvä englannin kielioppi
 • muutaman perusteeman ympärille rakentuvat sanastot
 • keskusteluharjoitukset
 • kuunteluharjoitukset

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat hyvinvointiosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Hyvinvointiosaamista voidaan vahvistaa esimerkiksi pohtimalla omia vahvuuksia ja tavoitteita itsearvioinnin tai haastattelun avulla. 

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 tai erikseen pyydettäessä suoritusmerkinnällä.

Kielioppi ja rakenteet (ENA10) 2 op

Opintojaksossa kerrataan monipuolisesti lukion englannin kielen kielioppia ja rakenteita. Opintojakso sopii niin toisen vuosikurssin kuin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille. 

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • kertaa monipuolisesti ja kattavasti lukion oppimäärään kuuluvaa englannin kielen kielioppia

Keskeiset sisällöt

 • lukion englannin kielioppi

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat korostuu vuorovaikutusosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Vuorovaikutusosaamista kehittäviä työtapoja voivat olla esimerkiksi suulliset pari- ja ryhmätehtävät.

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 tai erikseen pyydettäessä suoritusmerkinnällä.

Englannin abikertaus (ENA11) 2 op

Ylioppilaskirjoituksiin valmentava opintojakso, jolla kerrataan monipuolisesti englannin kielen keskeisimpiä kielioppiasioita ja sanastoa sekä tutustutaan ylioppilaskokeen tehtävätyyppeihin. Opintojaksolla harjoitellaan myös kuullun- ja luetunymmärtämistä. Opintojaksolla laaditaan myös erilaisia kirjallisia tuotoksia.

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • kertaa englannin kielen keskeistä kielioppia ja rakenteita 
 • kertaa eri aihepiireihin liittyviä englannin kielen sanastoja
 • harjoittaa luetun- ja kuullunymmärtämisen taitojaan
 • tutustuu englannin kielen ylioppilaskirjoitusten tehtävätyyppeihin ja harjoittelee niitä

Keskeiset sisällöt

 • englannin kielen kielioppi ja rakenteet
 • oppimäärän pakollisiin ja syventäviin kursseihin liittyvien aihepiirien sanastot
 • luetunymmärtämisharjoitukset
 • kuullunymmärtämisharjoitukset
 • englannin kielen ylioppilaskirjoitusten tehtävätyypit

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat korostuu vuorovaikutusosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Vuorovaikutusosaamista kehittäviä työtapoja voivat olla esimerkiksi suulliset pari- ja ryhmätehtävät.

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arvosanan antaminen perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 tai erikseen pyydettäessä suoritusmerkinnällä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä