Koulukohtaiset opinnot

Peruskoulun kertausta (RUB18) 2op

Opintojakson tehtävä on valmentaa lukion ruotsin opintoihin.


Yleiset tavoitteet


Opintojakson tavoitteena on kerrata peruskoulun oppimäärään sisältyviä ruotsin kielen perusrakenteita, sanastoa ja puhetilanteita. 

Keskeiset sisällöt

  • puheen ja tekstin ymmärtämisen harjaannuttaminen
  • arkipäivään liittyvät vuorovaikutustilanteet
  • ääntämisen harjaannuttaminen
  • oma elämä, ihmissuhteet

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat vuorovaikutus- ja hyvinvointiosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaamista voidaan vahvistaa opintojaksolla esimerkiksi toteuttamalla pari- ja ryhmätyöskentelyä sekä haastattelua.

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat opppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arviointi perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 tai erikseen pyydettäessä suoritusmerkinnällä.

Kielioppi ja rakenteet (RUB19) 2 op

Yleiset tavoitteet


Opintojakson tavoitteena on lukion ruotsin kielioppin ja rakenteiden kertaaminen. Opintojakso sopii niin toisen vuosikurssin kuin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille. 

Keskeiset sisällöt

  • keskeisimmät rakenteet kuten sanajärjestys ja aikamuodot
  • opiskelijan arkipäivään liittyvät vuorovaikutustilanteet

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat vuorovaikutusosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Vuorovaikutusosaamista voidaan tukea opintojaksolla esimerkiksi toteuttamalla pari- ja ryhmätyöskentelyä sekä haastattelua. 

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat oppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arviointi perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 tai erikseen pyydettäessä suoritusmerkinnällä.

Ruotsin abikertaus (RUB110) 2op

Opintojakson tehtävä on valmentaa ylioppilaskirjoituksiin. 

Yleiset tavoitteet 

 
Opintojakson tavoitteena on kerrata monipuolisesti lukion ruotsin keskeisimpiä rakenteita ja sanastoa sekä tutustua ylioppilaskokeen tehtävätyyppeihin. Tavoitteena on myöd harjaannuttaa kuullun- ja luetun ymmärtämistä sekä harjoittaa tekstintuottamistaitoja aiheena esimerkiksi mielipiteenilmaisu.


Keskeiset sisällöt


  • vuorovaikutustilanteet ja tekstit, jotka liittyvät esimerkiksi opiskeluun ja työelämään 
  • mielipidetekstin ja/tai hakemuksen laatiminen

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksossa korostuvat vuorovaikutus- ja hyvinvointiosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Vuorovaikutus- ja hyvinvointiosaamista voidaan vahvistaa opintojaksolla esimerkiksi toteuttamalla pari- ja ryhmätyöskentelyä sekä haastattelua. 

Arviointi

Opintojakson aikana opiskelijoille annetaan oppimista ohjaavaa palautetta oppitunneilla työskentelyn ja oppimistehtävien yhteydessä. Itse- ja vertaisarviointia voidaan käyttää oman ja ryhmän osaamisen sekä oppimisprosessin ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Arviointi ja muu palautteen antaminen kohdistuvat opppimäärän tavoitteiden mukaiseen osaamiseen ja keskeisten sisältöjen hallintaan. Opintojakson arviointi perustuu monipuolisiin osaamisen näyttöihin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 tai erikseen pyydettäessä suoritusmerkinnällä.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä