Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

Peruskoulun matematiikan kertaus (MAB10) 2 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kerrata ja vahvistaa peruskoulussa opittuja matematiikan taitoja.


Keskeiset sisällöt

 • Murtoluvut
 • Yhtälöiden ratkaiseminen
 • Prosenttilaskenta
 • Trigonometria
 • Funktio
 • Sanallisten tehtävien harjoitteleminen

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista opintojaksolla korostuu monitieteinen ja luova osaaminen. Tätä laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta tukevia työtapoja voivat olla esim. ryhmätyö, parityöskentely tai tutkimustehtävä.

Opintojakson arviointi

Opintojakson arviointi perustuu monipuoliseen formatiiviseen ja summatiiviseen arviointiin. Formatiivisella arvioinnilla ja kannustavalla palautteella pyritään tukemaan ja ohjaamaan opiskelijaa matemaattisen ajattelun ja osaamisen kehittymisessä. Formatiivisen arvioinnin tukena voidaan käyttää esim. ohjauskeskustelua, tehtävistä annettavaa palautetta, vertaisarviointia tai oppimispäiväkirjaa. Opintojakson summatiivisella arvioinnilla todennetaan opiskelijan opintojakson aikana tapahtunutta osaamista. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 tai erikseen pyydettäessä suoritusmerkinnällä.

Lyhyen matematiikan abikertaus (MAB11) 2 op

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että

 • Opiskelija kertaa ja myös syventää ymmärrystään eri opintojaksojen aihekokonaisuuksista
 • Opiskelija osaa paremmin hahmottaa eri matematiikan osa-alueiden suhteita toisiinsa jotta aiemmin opitut asiat ja -ratkaisustrategiat eivät olisi vain irrallisia kokonaisuuksia
 • Opiskelija osaa käyttää ja valita sopivia matemaattisia toiminta-malleja ja strategioita kulloisenkin tehtävän mukaisesti
 • Opiskelija harjaantuu suoriutumaan yo-kokeiden vaatimustason mukaisista tehtävistä.


Keskeiset sisällöt

 • Erilaisten yhtälöiden ratkaisemisen kertaus
 • Prosenttilaskenta
 • Lineaarinen – ja eksponentiaalinen malli
 • Geometrian kertaaminen
 • Funktion kuvaaja ja derivaatta, funktion ääriarvot
 • Tilastomatematiikka ja todennäköisyys
 • vanhojen yo-tehtävien ratkaiseminen ja harjoitteleminen
 • sanallisten tehtävien harjoitteleminen

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista opintojaksolla korostuu monitieteinen ja luova osaaminen ja yhteiskunnallinen osaaminen. Näitä laaja-alaisen osaamisen osa-alueita tukevia työtapoja voivat olla esim. ryhmätyö, parityöskentely, blogi tai tutkimustehtävä. 

Opintojakson arviointi 

Opintojakson arviointi perustuu monipuoliseen formatiiviseen ja summatiiviseen arviointiin. Formatiivisella arvioinnilla ja kannustavalla palautteella pyritään tukemaan ja ohjaamaan opiskelijaa matemaattisen ajattelun ja osaamisen kehittymisessä. Formatiivisen arvioinnin tukena voidaan käyttää esim. ohjauskeskustelua, tehtävistä annettavaa palautetta, vertaisarviointia tai oppimispäiväkirjaa. Summatiivisella arvioinnilla todennetaan opiskelijan opintojakson aikana tapahtunutta osaamista. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 tai erikseen pyydettäessä suoritusmerkinnällä.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä