Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

Fysiikan abikertaus (FY9) 2 op

Opintojaksossa kerrataan lukion fysiikka.

Yleiset tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

  • saa paremmat valmiudet ylioppilaskokeeseen, pääsykokeisiin ja jatko-opintoihin.

Keskeiset sisällöt

  • fysiikan lukio-oppimäärän kertaus
  • vanhoihin pääsykoe- ja ylioppilastehtäviin tutustuminen
  • hyvän vastauksen tunnusmerkit ja vastaustekniikka

Laaja-alainen osaaminen

Opintojaksolla nousee esiin monitieteinen ja luova osaaminen. Tätä laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta voidaan kehittää esimerkiksi tutustumalla kertaaviin ja oppiainerajat ylittäviin pääsykoe- ja ylioppilastehtäviin.

Opintojakson arviointi

Arviointi kohdistuu fysiikan yleisten tavoitteiden saavuttamiseen opintojaksokohtaisia tavoitteita ja keskeisten sisältöjen hallintaa painottaen ja perustuu monipuoliseen näyttöön sekä opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja taitojen havainnointiin. Opintojakson formatiivinen arviointi tukee ja ohjaa opiskelijan oppimista opintojakson aikana. Summatiivisella arvioinnilla todennetaan opiskelijan opintojakson aikana tapahtunutta tavoitteiden mukaista osaamista. Arvioinnin tukena voidaan käyttää myös itsearviointia, joka on mahdollista toteuttaa esimerkiksi osana opiskelijan omaa oppimispäiväkirjaa. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontakti- tai verkko-opetusoppitunneille, sekä preliminäärikokeen tai vastaavan muun näytön suorittamista. Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10 tai erikseen pyydettäessä suoritusmerkinnällä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä