Oppilaiden tehtävät

Tehtävät merkkien suorittamiseksi


1.-2. LUOKKA (päivitetty 2022)

TAITAJA 1.-2.

 • Osaan käsitellä laitteita huolellisesti.
 • Osaan käynnistää ja sammuttaa tietokoneen, Chromebookin ja/tai tablet-laitteen.
 • Osaan avata ja sulkea sovellukset, ohjelmat ja tiedostot.
 • Muistan oman salasanani ja käyttäjätunnukseni (Peda.net/O365/GWE ja/tai ViLLE).
 • Osaan kirjautua oppimisympäristöön (Peda.net/O365/GWE ja/tai ViLLE).
 • Osaan nimetä ja tallentaa kuvan, videon, äänitteen ja tiedoston (Peda.net/O365/GWE).
 • Osaan kopioida, siirtää ja poistaa kuvan, videon, äänitteen tai tiedoston.
 • Osaan käyttää näppäimistön ja hiiren perustoimintoja.
 • Osaan kirjoittaa isoja ja pieniä kirjaimia sekä lopetusmerkkejä.
 • Osaan tehdä kirjoitukseeni sanavälejä ja kappalejakoja sekä tarvittavia erikoismerkkejä (esim. !, ?, @, €).
 • Osaan käyttää selainta.

TEKIJÄ 1.-2.

 • Osaan ottaa kuvia, videoita ja äänittää mobiililaitteella.
 • Osaan tehdä yksinkertaisia muokkauksia kuville, videoille ja äänitteille.
 • Osaan tehdä tuotoksen, jossa käytän kuvaa, videota ja/tai ääntä.
 • Osaan liittää kuvan tekstiin (esim. Peda.net, Word, Docs).
 • Osaan muokata tekstiä: tekstin aktivointi, kirjainkoon ja –lajin valinta.
 • Olen harjoitellut kymmensormijärjestelmää.
 • Osaan tehdä ja palauttaa yksinkertaisia tehtäviä digitaalisesti (Peda.net/O365/GWE ja/tai ViLLE).
 • Osaan käyttää ohjelmoidessa komentoja ja toistorakennetta.
 • Olen harjoitellut ohjelmointia näillä välineillä/sovelluksilla: _____________________________________________

ETSIJÄ 1.-2.

 • Olen vinkannut kiinnostavasta mediasisällöstä luokkalaisilleni.
 • Tiedän, että on olemassa maksullisia digitaalisia tuotteita (esim. pelit).
 • Osaan hakea tietoa internetistä.
 • Osaan käyttää erilaisia hakupalveluja ja -sanoja.
 • Osaan hakea ja käyttää luvallista materiaalia.
 • Tiedän, että kaikki internetistä löytyvä tieto ei ole luotettavaa.
 • Olen harjoitellut lähteiden merkitsemistä.
 • Olen tutustunut tekijänoikeuksiin ja siihen liittyviin käsitteisiin.

TURVAAJA 1.-2.

 • En kerro salasanaani kenellekään.
 • Tiedän millainen on vahva salasana.
 • Osaan kirjautua ulos ohjelmista ja laitteista.
 • Kysyn luvan kuvan ottamiseen, jakamiseen ja julkaisemiseen.
 • Osaan ottaa käyttämälläni laitteella ruudunkaappauksen.
 • Olen tutustunut ikärajoihin ja niiden merkitykseen.
 • Muistan pitää taukoja toimiessani tietokoneella, puhelimella tai tabletilla.
 • Olen harjoitellut terveellisiä työasentoja ja työpisteen säätämistä mahdollisuuksien mukaan.
 • Osaan tarvittaessa säätää näytön kirkkautta ja/tai näytön muita ominaisuuksia sekä äänenvoimakkuutta.
 • Osaan käyttää digitaalisen oppimisympäristön kommentointi- tai viestitoimintoja (esim. Peda.net-kommentointi, O365, GWE).
 • Osaan liittyä videoyhteyteen (esim. Teams, Meet) sekä lähettää ääni- ja videoviestejä.
 • Jaan osaamistani ja autan muita.


3.-4.
LUOKKA (päivitetty 2022)

TAITAJA 3.-4.

 • Osaan liittää ja käyttää tarvittavia oheislaitteita (esim. kuulokkeet, mikrofoni, hiiri).
 • Osaan käynnistää laitteen/sovelluksen uudelleen häiriötilanteessa.
 • Osaan yleisimmät pikatoiminnot (esim. Ctrl+c, Ctrl+v, Ctrl+x, iPadin kotinäppäin).
 • Osaan tyhjentää laitteen sivuhistorian.
 • Osaan luoda ja nimetä kansioita pilvipalveluympäristöön.
 • Osaan luoda, nimetä ja tallentaa tiedostoja pilvipalveluympäristöön.
 • Osaan siirtää tiedoston/kansion haluttuun paikkaan pilvipalveluympäristössä.
 • Osaan jakaa tiedoston/kansion pilvipalveluympäristössä.
 • Olen tutustunut yleisimpiin tiedostoformaatteihin ja niiden päätteisiin.
 • Osaan kirjoittaa sähköpostiviestin hyvien tapojen mukaisesti.
 • Osaan lähettää ja lukea sähköpostiviestin.
 • Osaan kirjautua Wilmaan.

TEKIJÄ 3.-4.

 • Olen harjoitellut kymmensormijärjestelmää.
 • Osaan kuvan, videon ja äänen muokkaamisen perusteet.
 • Olen harjoitellut omaa tuottamista ja esittämistä useammalla eri välineellä tai sovelluksella;
  • tekstinkäsittely (Word, Docs, Peda.net)
  • esitysgrafiikka (PowerPoint, Slides, SWAY)
  • kuvat, videot ja ääni (Pic Collage, iMovie, iMotion, Windows10 kuvat)
 • Osaan tehdä yksinkertaisen digitaalisen käsitekartan.
 • Osaan tehdä yksinkertaisen animaation.
 • Osaan tehdä ja palauttaa tehtäviä digitaalisesti (Peda.net/O365/GWE ja/tai ViLLE).
 • Osaan laatia yksityiskohtaisia toimintaohjeita.
 • Osaan tunnistaa ja korjata virheitä toimintaohjeissa.
 • Osaan käyttää toisto- ja valintarakenteita ohjelmoinnissa.
 • Olen harjoitellut ohjelmointia ohjelmoitavilla laitteilla ja/tai graafisessa ohjelmointiympäristössä
  (esim. Scratch, micro:bit).

ETSIJÄ 3.-4.

 • Tiedän, että olen vastuussa tekemästäni ja jakamastani mediasisällöstä.
 • Tiedän, että on olemassa maksullisia mediasisältöjä.
 • Tunnistan, kuinka mediasisällöt vaikuttavat itseeni.
 • Osaan hakea monipuolisesti tietoa internetistä.
 • Osaan keksiä sopivia hakusanoja.
 • Olen harjoitellut lähteiden käyttöä ja niiden merkintää.
 • Osaan arvioida hakemieni tietolähteiden luotettavuutta ja laatueroja.
 • Olen harjoitellut tunnistamaan valheellista ja harhaanjohtavaa tietoa levittäviä mediailmiöitä (disinformaatio, deepfake, valeuutinen).
 • Tiedän asioita tekijänoikeuksista ja kunnioitan tekijänoikeuksia.
 • Hallitsen CC (Creative Commons) -lisenssijärjestelmän perusperiaatteet ja noudatan niitä.

TURVAAJA 3.-4.
 • Osaan käyttää laitteita turvallisesti ja huolehdin niistä koulun sääntöjen mukaisesti.
 • Tiedän, mitä omia tietoja ei kannata kertoa verkossa.
 • Osaan muodostaa vahvan salasanan.
 • Osaan käyttää yksityistä selaintilaa.
 • Tiedän ikärajat ja niitä kuvaavat sisältösymbolit.
 • Tiedän miten toimia, jos kohtaan digitaalisessa ympäristössä epäasiallista käyttäytymistä.
 • Tiedän, miten digitaaliset sisällöt vaikuttavat hyvinvointiini.
 • Tunnistan ergonomisen työskentelyasennon ja pyrin työskentelemään sen mukaisesti.
 • Osaan valita sopivan pituisen jakson työskentelylle.
 • Osaan toimia toisia kunnioittaen ja sääntöjä noudattaen digitaalisessa ympäristössä.
 • Osaan antaa eri välineiden kautta hyvien tapojen mukaista palautetta muille (esim. Peda.net, O365, GWE).


5.-6. LUOKKA (päivitetty 2022)

TAITAJA 5.-6.

 • Osaan tekstinkäsittelyohjelman perusteet (Word, Docs).
 • Osaan esitysgrafiikkaohjelman perusteet (PowerPoint, Slides, SWAY).
 • Osaan tehdä laskentataulukon (Excel, Sheets, Numbers).
 • Osaan käyttää karttasovelluksia.
 • Osaan yleisimmät tiedostoformaatit ja niiden päätteet.
 • Tunnistan palveluiden työpöytä- ja mobiiliversiot.
 • Osaan pitää pilvipalveluympäristöni järjestyksessä (esim. kansiointi).
 • Osaan lähettää ja lukea sähköpostiviestin liitetiedostoineen.
 • Osaan viestiä Wilmassa ja katsoa koearvosanani.

TEKIJÄ 5.-6.

 • Olen harjoitellut kymmensormijärjestelmää.
 • Osaan muokata kuvia, videoita ja ääntä omaan tuotokseeni sopivalla tavalla.
 • Osaan tehdä lyhyen elokuvan.
 • Osaan tehdä monimuotoisia tuotoksia digitaalisessa ympäristössä.
 • Osaan jakaa ja palauttaa tehtäviä digitaalisessa ympäristössä.
 • Osaan muokata yhteisesti tuotettua työtä;
  • tekstinkäsittely (Word, Docs, Peda.net)
  • esitysgrafiikka (PowerPoint, Slides, SWAY)
  • kuvat ja videot (Pic Collage, iMovie, iMotion, Windows10 kuvat)
 • Osaan tehdä yksinkertaisen 3D-mallin.
 • Osaan käyttää toisto- ja valintarakenteita ohjelmoinnissa.
 • Tunnistan ja osaan korjata virheitä toimintaohjeissa.
 • Osaan toteuttaa oman ohjelman graafisessa ohjelmointiympäristössä (esim. Scratch, micro:bit).

ETSIJÄ 5.-6.

 • Tiedän vastuuni ja seuraukset tekemästäni ja jakamastani mediasisällöstä.
 • Tiedän, että on olemassa maksullisia mediasisältöjä.
 • Tiedän, että mediasisällöt vaikuttavat omaan toimintaani, tietoihini ja mielipiteisiini.
 • Osaan tunnistaa erilaisten tekstilajeja.
 • Osaan etsiä tietoa useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla.
 • Osaan jäsennellä tietoa digitaaliselle käsitekartalle.
 • Osaan merkitä käyttämäni lähteet.
 • Osaan arvioida tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta.
 • Osaan tunnistaa valheellista ja harhaanjohtavaa tietoa levittäviä mediailmiöitä (disinformaatio, deepfake, valeuutinen).
 • Olen perehtynyt tekijänoikeuksiin ja noudatan niitä.
 • Osaan käyttää Creative Commons -merkittyjä aineistoja.

TURVAAJA 5.-6.

 • Osaan käyttää laitteita turvallisesti ja huolehdin niistä koulun sääntöjen mukaisesti.
 • Tiedän päivitysten merkityksen.
 • Tiedän, millä keinoilla voin edistää omaa turvallisuutta digitaalisissa ympäristöissä.
 • Tiedostan mediaympäristöissä esiintyviä vaaratilanteita ja tekijöitä.
 • Ymmärrän verkossa kiusaamisen, juoruilun sekä väärän tiedon levittämisen vakavuuden ja mahdolliset seuraukset.
 • Tiedän digitaalisista tiedonkeruutavoista ja niiden hyödyntämisestä.
 • Olen tutustunut teknologian käytön vaikutuksiin kestävän kehityksen näkökulmasta.
 • Tiedän ikärajat, niitä kuvaavat sisältösymbolit ja niiden merkityksen.
 • Osaan toimia, jos kohtaan digitaalisessa ympäristössä epäasiallista käyttäytymistä.
 • Tiedän, miten digitaaliset sisällöt vaikuttavat hyvinvointiini.
 • Osaan työskennellä ergonomisesti ja jaksottaen työskentelyäni.
 • Osaan toimia toisia kunnioittaen ja sääntöjä noudattaen digitaalisessa ympäristössä.
 • Osaan käyttää eri välineitä hyvien tapojen mukaiseen viestintään (esim. Peda.net, O365, GWE).
 • Osaan käyttää TVT:tä hyväksi vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa (esim. keskustelut, puhelut, videoyhteys).


7.-9. LUOKAT (päivitetty 2022)

Taitaja 7.-9.
 • Osaan käyttää tarkoituksenmukaisesti erilaisia laitteita (PC, Chromebook, mobiililaite) opiskelussa.
 • Osaan käyttää yhtä tai useampaa digitaalista ympäristöä (esim. Peda.net, O365, GWE).
 • Osaan pitää pilvipalveluympäristöni järjestyksessä (esim. kansiointi aiheen/sisällön mukaan).
 • Osaan tallentaa tiedostoja sekä laitteelle (PC, mobiililaite) että pilvipalveluun (esim. O365, GWE).
 • Osaan siirtää tai kopioida tiedoston toiseen sijaintiin/laitteeseen (laite – pilvipalvelu – laite).
 • Osaan käyttää pilvipalvelun (esim. O365, GWE) eri omaisuuksia (esim. jakaminen, käyttöoikeuksien hallinta, tiedoston luominen, tiedoston hakeminen/etsiminen).
 • Osaan käyttää pikanäppäinkomentoja (esim. Ctrl + C/V/X, Chromebook-toiminnot).
 • Osaan käyttää helppokäyttötoimintoja (esim. sanelu, teksti puheeksi, kielenkääntäjät).
 • Osaan päätellä tiedostoformaatista, millä ohjelmalla/sovelluksella tiedostoa voi käsitellä.
 • Osaan kirjoittaa sujuvasti eri laitteilla.
Tekijä 7.-9.
 • Osaan valita sopivan välineen/sovelluksen/ohjelman oman työn tekemiseen.
 • Osaan sujuvasti muokata ja käyttää tekstinkäsittelyohjelman (esim. Word, Docs) erilaisia ominaisuuksia.
 • Osaan tehdä jäsennellyn esityksen esitysgrafiikalla (esim. PowerPoint, Slides, SWAY).
 • Osaan tehdä laskentataulukon ja diagrammin (esim. Excel, Sheets).
 • Osaan muokata (esim. iMovie, Win10 kuvat) ja jakaa (esim. OneDrive, Drive, Stream, YouTube) ottamiani kuvia, videoita ja äänitteitä monipuolisesti.
 • Osaan esittää tietoa visuaalisesti käsitekartan/infograafin avulla tai median keinoin (esim. animaatio).
 • Osaan tuottaa erilaisia mediasisältöjä (esim. traileri, podcast).
 • Osaan tuottaa ja muokata erilaisia sisältöjä yhteistyössä digitaalisella alustalla.
 • Osaan arvioida omaa tuottamisprosessiani.
 • Osaan käyttää ohjelmoidessa peräkkäisiä, toistuvia ja ehdollisia toimintoja sekä muuttujia.
 • Osaan perusasiat yhdestä tekstipohjaisesta ohjelmointikielestä.
 • Osaan ohjelmointia erilaisilla välineillä käyttäen hyödyksi ongelmanratkaisua ja soveltaen matematiikan taitoja (esim. ViLLE, micro:bit/Arduino).
Etsijä 7.-9.
 • Tiedän tiedon/mediasisällön tuottamisen, esittämisen ja välittämisen vastuut ja seuraukset.
 • Tunnistan mediasisältöjen vaikutuksia (arvot, stereotypiat, ihanteet, kulttuuri).
 • Osaan valita sopivan hakupalvelun ja -lausekkeet tiedon etsintään.
 • Osaan rajata hakuehtoja/-asetuksia tarkoituksenmukaisesti.
 • Osaan käyttää käänteistä kuvahakua.
 • Osaan hakea tietoa monipuolisesti luotettavista lähteistä.
 • Osaan arvioida tietolähteen luotettavuutta sekä perustella arvioni.
 • Osaan käyttää tutkimukseen perustuvaa tietoa.
 • Ymmärrän, mitä ovat tekijänoikeudet ja niihin liittyvä liiketoiminta.
 • Tiedän tekijänoikeuslain rikkomisen seurauksia.
 • Osaan käyttää lähdeviitteitä.
 • Tiedän, mitä on plagiointi ja ymmärrän miksi se ei ole sallittua.
 • Osaan soveltaa Creative Commons -linssijärjestelmää ja merkitä lisenssin omaan työhöni.
Turvaaja 7.-9.
 • Osaan säilyttää salasanoja turvallisesti ja vaihtaa ne tarvittaessa.
 • Osaan tyhjentää selaimen välimuistin ja historian sekä yksityistä selausta.
 • Osaan kirjautua ulos käyttämistäni palveluista ja laitteista.
 • Tiedän varmuuskopioinnin merkityksen.
 • Tiedän, mitä ovat yhteiskunnan digitaaliset asiointipalvelut.
 • Osaan toimia digitaalisissa ympäristöissä (esim. kuvien ja kommenttien julkaiseminen) sääntöjen sekä hyvän käytöksen että lakien mukaisesti.
 • Osaan huolehtia omista tekijänoikeuksistani.
 • Osaan toimia, jos internetissä leviää itseäni koskevaa luvatonta materiaalia (esim. kuvia, videoita).
 • Tiedän, että ikärajat perustuvat mediasisältöön tai palvelun käyttöehtoihin.
 • Tunnistan tietoturvariskejä.
 • Ymmärrän tieto- ja yksityisyydensuojan käsitteet ja osaan toimia niiden mukaisesti.
 • Ymmärrän, että toiminnastani digitaalisissa ympäristöissä kerätään tietoa, jota ulkopuoliset tahot voivat hyödyntää.
 • Tunnistan verkossa olevia vaaroja ja olen tutustunut toimintatapoihin, joilla estää verkkorikollisuutta (esim. seksuaalinen häirintä, grooming, identiteettivarkaus, kunnianloukkaus, vihapuhe, rahankäyttö peleissä ja muualla internetissä).
 • Tiedän, miten toimia turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa.
 • Olen tutustunut erilaisiin verkkovaikuttamisen keinoihin ja ymmärrän, kuinka niillä pyritään vaikuttamaan.
 • Tiedän, mikä on esineiden internet (IoT).
 • Tiedostan teknologian ja median käyttöön liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä (esim. hiilijalanjälki, tekoäly).
 • Tunnistan digitaalisten sisältöjen vaikutuksia hyvinvointiin ja käytän sisältöjä vahvistaen hyvinvointiani.
 • Osaan huomioida ergonomian ja jaksamisen työskentelyssä.
 • Osaan toimia asiallisesti, kunnioittaen ja toisia auttaen digitaalisissa ympäristöissä (esim. Wilma, sähköposti, some).
 • Osaan antaa asianmukaista palautetta (ml. vertaispalaute, itsearviointi) toisten työskentelystä ja tuotoksista sekä vastaanottaa palautetta omastani.
 • Tunnistan ei-rakentavia viestintäilmiöitä (esim. trolli, provo, fleimi) ja osaan toimia niitä kohdatessani.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä