Digitaitotaulukko oppilaiden osaamisesta 7-9

Digitaitotaulukko opettajalle 7-9

7.-9. LUOKKA (päivitetty 2022)

Käytännön taidot 7-9 (TAITAJA)

 • Harjoitellaan erilaisten laitteiden käyttöä (PC, Chromebook, mobiililaite) opiskelussa 
 • Harjoitellaan yhtä tai useampaa digitaalista oppimisympäristöä (esim. Peda.net, O365, GWE) 
 • Opetellaan/kerrataan perustoimintoja:
  • Tiedostojen hallinta (mm. looginen kansiointi aiheen/sisällön mukaan) 
  • Tiedoston tallentaminen tietokoneella/mobiililaitteella; laitteeseen ja pilvipalveluun (esim. O365, GWE) 
  • Tiedoston siirtäminen, kopioiminen toiseen sijaintiin/laitteiden välillä (tietokone – pilvipalvelut - tietokone) 
  • Pilvipalvelun (O365/GWE) käyttö (mm. jakaminen ja käyttöoikeudet, uuden tiedoston luominen, tiedoston hakeminen/etsiminen) 
  • Tutustutaan digitaalisen muistion (esim. OneNote, Keep) ja kalenterien käyttöön (esim. O365, GWE) 
 • Opetellaan/kerrataan tavanomaisimmat näppäinkomennot (esim. Ctrl + C/V/F, Chromebook-toiminnot) 
 • Harjoitellaan helppokäyttötoimintoja (esim. sanelu, teksti puheeksi, kielenkääntäjät) 
 • Harjoitellaan tiedostoformaattien käyttöä oikeilla ohjelmilla
 • Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista laitteella 
 • Harjoitellaan seuraamaan oman oppimisen edistymistä digitaalisessa ympäristössä (esim. Wilma, Teams, Classroom, Qridi)
 • Käytetään digitaalisiin ympäristöihin, ohjelmointiin ja mediaan liittyviä käsitteitä (ks. lista).
 • Harjoitellaan teknologiaan liittyviä suureita ja mittayksiköitä (esim. gigatavu, teratavu, tuumat)

Oma tuottaminen 7-9 (TEKIJÄ)

 • Opetellaan valitsemaan sopiva väline/sovellus/ohjelma omaan tuottamiseen (esim. PowerPoint, Slides, SWAY, Sivustot, iMovie, Win10 Kuvat) 
 • Harjoitellaan tekstin tuottamista ja muokkaamista tekstinkäsittelyohjelmassa (esim. Word, Docs); opetellaan tekstinkäsittelyohjelman monipuolista ja sujuvaa käyttöä (esim. tekstin, kuvien ja taulukoiden sommittelu, tyylien käyttö, tarvittavat erikoismerkit, viittaukset, lähdeluettelo automaattisella viitetyökalulla, sisällysluettelo) 
 • Harjoitellaan jäsenneltyjen esitysten tekemistä esitysgrafiikalla (esim. PowerPoint, Slides, SWAY) 
 • Harjoitellaan taulukkolaskentaohjelmalla (esim. Excel, Sheets) taulukon luomista, soluviittauksia, laskulausekkeita, yleisimpiä funktioita ja diagrammin tekemistä 
 • Harjoitellaan kuvien, videoiden ja äänitteiden tuottamista, muokkaamista (esim. iMovie, Win10 kuvat) sekä jakamista (esim. OneDrive, Drive, Stream, YouTube) 
 • Harjoitellaan tiedon esittämistä visuaalisesti (esim. käsitekartta, infografiikka) ja median keinoin (esim. animaatio)
 • Harjoitellaan erilaisten mediasisältöjen tuottamista (esim. traileri, podcast, mediataide, lisätty todellisuus)
 • Harjoitellaan yhteisöllistä tuottamista (esim. O365, GWE, Peda.net) 
 • Harjoitellaan tuottamisprosessin arvioimista
 • Harjoitellaan ohjelman tekemistä käyttäen erilaisia ohjelmointirakenteita, kuten peräkkäiset, toistuvat ja ehdolliset toiminnot sekä muuttujat
 • Harjoitellaan perusasiat yhdestä tekstipohjaisesta ohjelmointikielestä
 • Harjoitellaan tulkitsemaan tekstipohjaista ohjelmointikieltä ja tunnistamaan erilaisia rakenteita ohjelmakoodista
 • Tutustutaan sensoreihin, robotiikkaan ja automatisaatioon ohjelmoidessa.
 • Harjoitellaan eri oppiaineissa ja projekteissa ohjelmointia sekä algoritmista ajattelua ja ongelmanratkaisua (esim. ViLLE, Koodausta kouluun, Micro:bit/Arduino, Construct peliohjelmointi, Code.org ) 
 • Hyödynnetään itsenäisesti ja yhdessä työskennellessä teknologiaa monipuolisesti tutkimuksen välineenä

Media ja tiedonhaku 7-9 (ETSIJÄ)

 • Media
  • Keskustellaan tiedon sekä mediasisältöjen tuottamisen, esittämisen ja välittämisen vastuista sekä seurauksista (ml. sosiaalinen media)
  • Keskustellaan digitaalisten palveluiden maksullisuudesta ja käyttäjän sitouttamisesta
  • Tunnistetaan mediasisältöjen vaikutuksia yksilön, ryhmien ja yhteiskunnan ajatteluun ja toimintaan (kulttuuri, arvot, stereotypiat, ihanteet)
 • Harjoitellaan tiedonhakua
  • Hakupalvelujen ja hakulausekkeiden sopivuus 
  • Hakuehtojen/-asetusten rajausten asettaminen 
  • Käänteinen kuvahaku
  • Luotettavien lähteiden käyttäminen, monipuolisen tiedonhaun harjoittelu
  • Tiedon luotettavuuden arviointi ja perustelu 
  • Harjoitellaan hankkimaan, käsittelemään ja esittämään tutkimukseen perustuvaa tietoa
 • Tutustutaan viittaamiseen ja lainaamiseen (esim. Kopiraittila) 
  • Tekijänoikeuksien noudattaminen
  • Tutustutaan tekijänoikeuksiin liittyvään liiketoimintaan
  • Tutustutaan tekijänoikeuslain rikkomisen seurauksiin 
  • Harjoitellaan lähdeviitteen laatimista 
  • Käydään läpi, mitä on plagiointi ja miksi se ei ole sallittua sekä opetellaan lainaamaan lähdeteosta ilman plagiointia
  • Sovelletaan Creative Commons –lisenssijärjestelmää tai vastaavaa

Turvallinen käyttö ja vuorovaikutus 7-9 (TURVAAJA)

 • Opetellaan salasanoihin liittyviä tekijöitä (säilytys, muodostaminen, vaihtaminen, käyttö eri palveluissa, salasanaohjelmistot) 
 • Opetellaan selaimen välimuistin ja historian tyhjennys, yksityinen selaus sekä uloskirjautuminen palveluista/laitteesta 
 • Käydään läpi varmuuskopioinnin merkitys
 • Tutustutaan yhteiskunnan digitaalisiin asiointipalveluihin
 • Opetellaan digitaalisen ympäristön julkaisemisen sääntöjä (esim. kuvien ja kommenttien julkaiseminen) sekä hyvän käytöksen mukaista ja lakeja noudattavaa toimintaa (esim. Kopiraittila, Väestöliitto, YLE Digitreenit, Empatiapakkaus.fi)
 • Opetellaan omista tekijänoikeuksista huolehtimista sekä toimintamalleja, jos internetissä leviää itseä koskevaa luvatonta materiaalia, kuten valokuvia 
 • Kerrataan ikärajat ja toimitaan niiden mukaisesti (ml. sosiaalinen media)
 • Käydään läpi tietoturvariskejä sekä toimintatapoja, jos tietoturvaa on loukattu (ml. haittaohjelmat)
 • Käydään läpi henkilötietojen käytön periaatteet ja noudatetaan tietosuojaa ja -turvaa koskevia ohjeita sekä opetellaan rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä
 • Tutustutaan EU:n tietosuoja-asetukseen ja tietosuojalain tarkoitukseen
 • Keskustellaan digitaalisten palvelujen tiedon keräämisestä ja käyttötarkoituksista
 • Keskustellaan jokaisen oikeudesta hallita, hyödyntää ja luovuttaa eteenpäin itsestä kerättyä dataa
 • Tutustutaan toimintatapoihin, joilla estää verkkorikollisuus yms. omalla kohdalla (esim. seksuaalinen häirintä, grooming, identiteettivarkaus, kiusaaminen, kunnianloukkaus, vihapuhe, rahankäyttö peleissä ja muualla internetissä) (esim. Väestöliitto, MLL) 
 • Keskustellaan tahoista, joiden puoleen kääntyä turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa
 • Opetellaan verkkovaikuttamisen keinoja ja niiden torjumista (ml. kaupalliset ja poliittiset motiivit)
 • Tutustutaan esineiden internetin (Internet of Things - IoT) mahdollisuuksiin ja riskeihin
 • Keskustellaan teknologian sekä median käytön ja omien valintojen vaikutuksista ympäristöön (ml. hiilijalanjälki)
 • Keskustellaan teknologiaan liittyvistä eettisistä ja moraalisista kysymyksistä (ml. tekoäly)
 • Tunnistetaan digitaalisten sisältöjen vaikutuksia hyvinvointiin
 • Huomioidaan ergonomia ja jaksaminen työskentelyssä eri laitteilla (esim. Työterveyslaitos)
 • Vuorovaikutus

  • Keskustellaan vuorovaikutuksen merkityksestä digitaalisissa ympäristöissä (aktiivisuus, konfliktitilanteet, yhteisöllisyys, yhteiskunta, kansainvälisyys, kehittäminen)
  • Opetellaan asiallista ja kunnioittavaa verkkoviestintää sekä autetaan toisia ongelmatilanteissa (esim. O365, GWE, Wilma, sähköposti, some)
  • Harjoitellaan palautteen (ml. vertaispalaute) antamista ja vastaanottamista 
  • Harjoitellaan tunnistamaan ei-rakentavia viestintäilmiöitä (esim. trolli, provo, fleimi) ja toimimaan niitä kohdatessa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä