Popplet, käsitekartta

Kirkkosalin esineet Poppletilla

Popplet

Popplet on helppokäyttöinen sovellus tiedon jäsentämiseen ja erilaisten käsitekarttojen tekemiseen. Popplet soveltuu käytettäväksi esikoulusta yläkouluun asti. App Storesta on saatavilla sekä ilmainen Popplet Lite-versio että maksullinen versio (4.99 €).

Android- tai Windows- käyttäjille ei ole saatavilla omaa sovellusta, mutta nämä voivat käyttää ohjelmaa selaimen kautta osoitteessa :

http://popplet.com/app/#demo

Valmiin käsitekartan voi tallentaa kuvana. Tallennettua käsitekarttaa voi käyttää yhdessä muiden sovellusten kanssa tai sen voi liittää kuvana esimerkiksi Book Creator-sovellukseen.


Esimerkki Poppletilla työskentelystä:

  1. Tutustutaan kirkkosalin esineistöön.
  2. Otetaan kuvia kirkon esineistä. Jos kirkkovierailuun ei ole oppitunnilla mahdollisuutta, etsitään kuvia verkosta tai piirretään esineet itse ja kuvataan piirrokset.
  3. Valmistetaan kuvista Popplet-käsitekartta.
  4. Tallennettu kuva voidaan viedä esimerkiksi koulun tai oppilaan omalle sähköiselle opiskelualustalle.
image.jpeg